| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Technická fakulta

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Katedry

Katedra mechaniky a strojnictví

Základní informace

Základní informace

Kontakt
Vedoucí:
Photo/Foto: Neuberger Pavel, doc. Ing. Ph.D.
Tajemník:
Photo/Foto: Šleger Vladimír, doc. Ing. CSc.
Sekretariát:
Photo/Foto: Poláková Zuzana, Mgr.
Historie
Katedra mechaniky a strojnictví byla při vzniku VŠZ v Praze v roce 1952 přidělena Fakultě mechanizace zemědělství.

Vedoucí katedry:

  • 1952 – 1955 doc. Ing. Jindřich Nesvadba
  • 1955 – 1973 prof. Ing. Dr. Antonín Pěkný
  • 1973 – 1990 doc. Ing. Ladislav Zachariáš, CSc.
  • 1990 – 2000 doc. Ing. Roman Scheller, CSc.
  • 2000 – 2014 prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.
  • 2014 – dosud doc. Ing. Pavel Neuberger, Ph.D.
Zaměření
Katedra mechaniky a strojnictví se věnuje rozvoji teoretických technických disciplín a jejich aplikacím v praxi.
Pedagogická činnost
Posláním katedry mechaniky a strojnictví je výuka základních teoretických technických disciplín, jejichž znalost je nezbytná v tvůrčí práci inženýra - technika. Na teoretické disciplíny navazují předměty, které se věnují aplikacím získaných teoretických znalostí a rozvíjí schopnost studentů orientovat se při řešení konkrétních technických problémů.
Výzkumná činnost
V oblasti vědeckovýzkumné činnosti se pracovníci katedry věnují řešení technologických systémů využití biomasy a bioplynu, konstrukčním úpravám spalovacích zařízení s cílem snížení produkce emisí, využití druhotného tepla větracího vzduchu, kvalitě a úpravě stájového prostředí, energetické náročnosti technologických procesů v živočišné výrobě, přenosům a regulaci výkonu energetických prostředků a vysokocyklové časované pevnosti vrubovaných konstrukčních částí.
Další aktivity
Informace o plnění rozvojového programu MŠMT ČR.

Celý dokument ke stažení ve formátu doc.
 
page foot