| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Technická fakulta

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Studium

Studium na fakultě

Studijní obory

Technologická zařízení staveb

Základy oboru TZS se opírají o klasické disciplíny vybrané pro technické zaměření, které jsou však zejména v magisterském studiu doplněny předměty ekonomickými (management a marketing, ekonomika podniků, pracovní právo aj.). Dále obor klade mimořádný důraz na výpočetní a informační techniku a nabízí rozšířené možnosti zahraničního studia jazyků.
Po úspěšném zvládnutí základních předmětů je odborný profil studentů orientován na projekční a konstrukční otázky výstavby a inovace výrobních linek zejména v zemědělských a potravinářských provozech, ale nevyhýbá se ani ostatním provozům např. gastronomickým průmyslu a pod.
Obor důsledně vychází ze znění Zákona č.360/92 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků, přičemž autorizační rada České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) uznala tento studijní obor Technologická zařízení staveb, vyučovaný na technické fakultě ČZU v Praze a garantovaný katedrou TZS, jako požadované vzdělání pro účely autorizace. Díky tomu mají absolventi našeho oboru jedinečnou možnost získat jeho studiem a po splnění dalších podmínek kvalifikaci autorizovaného inženýra v oboru Technologická zařízení staveb se zaměřením na:

  • zemědělskou a lesnickou výrobu
  • potravinářský průmysl
  • dopravu a skladování

Možnosti uplatnění absolventa :

z dosavadních zkušeností, zprostředkované úspěšnými absolventy Technické fakulty, získávají vzhledem k jejich připravenosti na tvořivou a samostatnou i týmovou práci tyto reálné možnosti uplatnění :

  • provozní inženýři zodpovědní za chod a řízení techniky, pracující na různých stupních managementu
  • projektanti a konstruktéři ať už samostatní nebo u renomovaných firem
  • samostatní podnikatelé či obchodní manažeři zejména v oborech zemědělských  a potravinářských
  • specialisté a techničtí poradci orgánů státní správy nebo profesních sdružení

Studenti studijního oboru TZS nacházejí v praxi uplatnění jak ve státní správě, tak i v řadě firem a podniků jako je např.: Ministerstvo Zemědělství ČR, Potravinářská komora ČR,  Alfa Laval, projektová a inženýrská firma Chemoprag, Nate Chotěboř,  Královský pivovar Krušovice, pivovary Staropramen, .......

Bakalářský a magisterský studium TZS:

Studijní obor TZS je dvoustupňový. V prvním tříletém bakalářském stupni lze získat titul Bc. a v navazujícím dvouletém magisterském stupni lze získat titul Ing.

Předměty bakalářského studia jsou vybrány a pečlivě sestaveny tak, aby studentům poskytovaly základní teoretické znalosti a dostatečný odborný základ pro přímé uplatnění absolventa v praxi.

Předměty magisterského studia prohlubují znalosti získané bakalářským studiem a podstatně rozvíjejí odbornou kvalifikaci pro zvolenou specializaci. Ze specializovaných profilových předmětů jsou to zejména Dopravní a manipulační stroje, Technika prostředí, Technologická zařízení staveb pro živočišnou výrobu, Technologická zařízení potravinářských staveb, Roboty a manipulátory či Technologie chladírenství. Tyto základní oborové předměty jsou doplněny souborem ekonomicko-manažerských předmětů jako Ekonomika podniků, Management a marketing, Pracovní právo či Účetnictví a finanční hospodaření.
Laboratorní zajištění oboru :

pro vlastní výuku, ale i řešení bakalářských či diplomových prací mají studenti k dispozici naše laboratoře z toho zejména výzkumný a výukový mimipivovar, laboratoř olfaktometrického a dynamometrického měření, laboratoř dojení, laboratoř techniky prostředí a demonstrační halu s funkčními stroji a modely.

Pro externí cvičení v provozech spolupracujeme s těmito firmami :

Výzkumný ústav potravinářský Praha, VÚ rostlinné výroby, Pivovary Staropramen, Soufflet ČR – sladovna Nymburk, Tetra Pak, Döhler - Euro Citrus CZ, Procter & Gamble, Alimoprojekt, Chemoprag, VÚ vodohospodářský TGM, Delta mlýn, Michelské pekárny, United Bakeries – Odkolek, VÚ cukrovarnický, Milcom- VÚM, JČM, Rabbit Trhový Štěpánov, Bioferm Kolín, Agro Jesenice, Coca-cola HBC ČR, Linde Gas, Alfa Laval, Philip Morris ČR, U Fleků ….

Příklady témat bakalářských a diplomových prací :

Použití aditiv v potravinářské výrobě, Návrh linky jemného pečiva v Michelských pekárnách, Inovace pivovaru Herold Březnice, Zpracování alternativních obilovin, Návrh mrazírenské linky pro zpracování zeleniny, Adaptace linky na pražení kávy, Inovace závodní kuchyně s výrobou chlazených jídel, Návrh linky na výrobu bioethanolu, Inovace linky na zpracování masa, Návrh linky na základní ošetření mléka, Inovace porodny prasat, Metody částicové analýzy složek sypkých směsí, Využití alternativních zdrojů energie....

Studium je ukončeno Státní závěrečnou zkouškou složenou z obhajoby práce a zkoušek z odborných předmětů, které jsou v jednotlivých stupních oboru TZS předepsány následovně:

Bakalářský stupeň (titul „Bc.“):
Technologie a technika výroby potravin
Technologie a technika rostlinné výroby
Technologická zařízení staveb živočišné výroby

Magisterský stupeň (titul „Ing.“):
Technologická zařízení potravinářských staveb
Technologie a technika živočišné produkce
Technologická zařízení skladů zemědělských produktů
Ekonomika a řízení podniků

 
page foot