Podání přihlášky ke studiu

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program Služby infrastruktury - Výzva VI

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
30.06.2019
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 

Cílem programu je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Podporovanými aktivitami jsou:

  • poskytování služeb inovačním podnikům – MSP: Vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory budou prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování ověřených externích služeb poskytovat inkubovaným adalším inovativním MSP služby  specializovaného poradenství. Důraz bude kladen na rozvoj kvality služeb v těchto oblastech:

- strategické řízení a management inovací,

- strategické poradenství při vstupu na nové trhy,

- ochrany a využití práv duševního vlastnictví,

- navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce,

- komercializace výsledků výzkumu,

- přístupu ke kapitálu,

- validace podnikatelského modelu,

- rozvoj řízení procesů ve firmě,

- vedení zaměstnanců,

- obchodní a marketingové strategie a

- poradenství voblasti návrhových či konstrukčních procesů.

  • provozování inovační infrastruktury
  • rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízené nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií,
  • výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné a inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty

Žadatelem mohou být:
- malé a střední a velké podniky (žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem), výzkumné organizace, vysoké školy a další.

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.

Výše dotace: 1 mil. Kč – 15 mil. Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: max. 75 % ZV
Doba řešení: do 29. 7. 2022
Předkládání projektových žádostí: od 29. 3. 2019 do 30. 6. 2019

 

English ☰ Menu