Podání přihlášky ke studiu

Dopis studentům k zahájení ak. roku 2020/2021

Vážené studentky, Vážení studenti, kolegyně a kolegové,

obracím se na Vás tímto dopisem, abych Vás přivítal v akademickém roce 2020/2021 a popřál Vám mnoho úspěchů při zdolávání hory jménem „Poznání“, na jejímž vrcholu se nachází vytýčený cíl – úspěšně zvládnuté vysokoškolské studium. Zejména vítám naše nové kolegyně a kolegy, kteří byli přijati do prvního ročníku studia na Technické fakultě.

Vzdělávací proces je v letošním roce do značné míry negativně ovlivněn pandemií onemocnění Covid-19, která zásadně ovlivňuje chod celé globální společnosti. Ještě v průběhu léta si nikdo nechtěl připustit, že by se opakovala situace z letošního jara, kdy došlo k totálnímu zastavení všech běžných činností, avšak nepříznivý vývoj v posledních týdnech nás opět přivedl k situaci, kdy dochází k výraznému omezení našich životů, včetně omezení normálního provozu vysokých škol.

V tomto ohledu nás všechny čeká nelehký úkol, který bude vyžadovat mnohem větší úsilí jak pedagogických pracovníků, tak zejména Vás, našich studentek a studentů. V nadcházejícím semestru bude zcela jistě výuka probíhat především různými flexibilními způsoby výuky, které zahrnují zejména různé formy online komunikace. Pokud to situace dovolí, budeme se snažit přejít do systému hybridní výuky, která bude ve větší míře kombinovat prezenční způsob výuky s online výukou.

Pro zajištění hladkého průběhu výuky bude jako základní informační rozhraní sloužit LMS Moodle (moodle.czu.cz), kde je pro každý předmět založen kurz, doplněný elektronickými studijními oporami (prezentace, doprovodné texty atd.). Online výuka bude probíhat prostřednictvím aplikace MS Teams, kde budou založeny „týmy“ podle jednotlivých předmětů. Kromě MS Teams se bude na Technické fakultě využívat i aplikace ZOOM.

Konkrétní informace o způsobu výuky jednotlivých předmětů Vám sdělí garant daného předmětu (případně jednotlivě zapojení vyučující daného předmětu). Univerzita zároveň připravuje návody a školení pro používání nástrojů distančního vzdělání pro studenty tak, aby se zejména naši noví studenti rychle zorientovali v možnostech online vzdělávání.

Veškeré informace, které budou rozesílat jednotliví vyučující svým studentům, budou směrovány na studentské univerzitní e-mailové adresy. Ve vlastním zájmu tak sledujte svou „školní“ e-mailovou schránku. Současně budou informace dostupné na webu TF v aktualitách, které budou průběžně upravovány podle budoucího vývoje situace.

Konkrétní opatření k organizaci výuky na ČZU a na Technické fakultě budou upravovat rozhodnutí rektora a nařízení děkana, která budou zveřejněna na webových stránkách univerzity a fakulty.

             Závěrem si dovolím popřát v nadcházejícím období především pevné zdraví, štěstí a úspěšné zvládnutí akademického roku 2020/2021.                                                                                                                    

                                    S přátelským pozdravem

                                                                                                                      doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D., děkan TF

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu