Podání přihlášky ke studiu

Skládání zápočtů a zkoušek v nadcházejícím období

Vzhledem k nepříznivému epidemiologickému vývoji onemocnění Covid-19 jsou pro zbývající část ak. roku 2019/2020 přijata na Technické fakultě následující opatření:

1/ Veškerá komunikace se studenty bude probíhat pouze formou umožňující vzdálený přístup.

2/ Plnění studijních povinností studentů (zápočty a zkoušky za ak. rok 2019/2020) bude možné splnit pouze formou vzdáleného přístupu (MS TEAMS, LMS Moodle atd.)

Podrobné informace jsou uvedeny v Nařízení děkana č.6/2020.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu