VaV technologické linky na zpracování kokosových ořechů

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR),
Hlavní příjemce: Farmet a.s.,
Období řešení projektu: 2017-2020,
Hlavní řešitel na ČZU: prof. Ing. David Herák, Ph.D.,
Člen řešitelského týmu: Ing. Petr Hrabě, Ph.D.; Ing. Čestmír Mizera;
Řešitelská katedra: Katedra mechaniky a strojnictví
TH02010608.

 

Hlavním cílem projektu je výrazné zvýšení množství a kvality nových poznatků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti získávání rostlinného oleje z jádra kokosových ořechů - kopry. Projekt přispěje výzkumem a vývojem kompletní technologické linky na zpracování kokosových ořechů znamenající loupání, odslupkování, sušení, drcení a lisování oleje s využitím odpadního materiálu (slupek), jako zdroje energie pro sušení vstupní suroviny. Výsledné produkty budou olej určený pro potravinářské i průmyslové využití, výlisky pro krmivářské využití a tepelná nebo elektrická energie. Při vývoji nových částí strojů budou využity nové pokrokové otěruvzdorné materiály, přinášející vyšší životnost, nižší nároky na údržbu a budou šetrné k životnímu prostředí.