Podání přihlášky ke studiu

Fotovoltaický panel nové generace

Ukázalo se, že koroze PV článků zapouzdřených do silikonového gelu je zanedbatelná v porovnání se standardním dosud používaným zapouzdřením do fólie EVA (etylvinylacetát) i v extrémních podmínkách zvýšených teplot až 110°C a při ozáření UV zářením. Toto zjištění je v souladu se zanedbatelným snížením účinnosti přeměny energie PV panelů zapouzdřených do silikonového gelu po víceletém provozu.

Na rozdíl od EVA je transparence silikonového gelu podstatně lepší zejména v oblasti vlnových délek 350–700 nm. Pokles transparence silikonového gelu způsobený UV zářením je velmi malý v porovnání s EVA. Předpokládáme, že PV panely zapouzdřené do silikonového gelu by mohly pracovat až 50 let s poklesem výkonu do 15 % v porovnání s počáteční hodnotou, protože silikonový gel má mnohem nižší korozi, která bývá hlavním důvodem poruch PV panelů zapouzdřených do EVA. Gel také vykazuje menší pnutí během teplotních cyklů PV panelů v porovnání s EVA, a to i při extrémně nízkých teplotách až kolem -40°C, při kterých už EVA zcela tvrdne.

Kontakt: Ing. Vladislav Poulek, CSc.

Poulek, V., Khudysh, A., Libra, M., Innovative low concentration PV systems with bifacial solar panels. Solar Energy, 120, 2015, 10, str. 113–116, ISSN 0038-092X.

Další články v rubrice

English ☰ Menu