Podání přihlášky ke studiu

Podejte si přihlášku do přijímacího řízení DSP

Podávání přihlášek probíhá pouze elektronicky na portálu http://is.czu.cz/prihlaska/.

DĚKAN TECHNICKÉ FAKULTY České zemědělské univerzity v Praze vyhlašuje podmínky

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

pro doktorské studium v akademickém roce 2021/2022

Podejte si přihlášku do druhého kola přijímacího řízení.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu