Podejte si přihlášku do přijímacího řízení DSP.

Podávání přihlášek probíhá pouze elektronicky na portálu http://is.czu.cz/prihlaska/.

Níže jsou uvedeny podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení do doktorských studijních programů.

Soubory ke stažení