Podání přihlášky ke studiu

Oznámení pro přijaté uchazeče s vízovou povinností

Následující informace je určena těm, kteří mají aktuálně požádáno nebo si budou žádat o vízum či povolení k pobytu v České republice. Pokud již vízum máte, nebo jej pro pobyt v ČR nepotřebujete, považujte níže uvedenou informaci za nerelevantní.

Na základě nového požadavku Ministerstva vnitra České republiky v případě, že získáte vízum či povolení k dlouhodobému pobytu ke studiu na ČZU nebo pracovní vízum spojené s pracovním pobytem na ČZU, je vyžadováno doložení nového potvrzení vydaného univerzitou a je potřebné, abyste nejpozději v okamžiku, kdy si toto povolení k pobytu či vízum jdete vyzvednout na zastupitelský úřad (je vám vlepeno do pasu), předložili přiložený formulář A, který musí nejdříve potvrdit ČZU.

Tento formulář reaguje na ochranné opatření ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, jež nabylo účinnosti 1. července 2020. Všichni občané zemí mimo EU předkládají před vyznačením víza do pasu na příslušném zastupitelském úřadu České republiky doklad podle § 31 odst. 3 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento doklad obsahuje závazky ČZU uvedené v daném formuláři.

Na základě zmíněného opatření musí ČZU dohlédnout na to, aby měl cizinec vhodné ubytování na území ČR skutečně zajištěné. Tato povinnost neznamená, že by ČZU měla direktivně určovat, kde bude cizinec ubytován a jeho ubytování hradit. Cílem opatření je stanovit zodpovědnost ČZU zejména za místo pobytu cizince v případě, že mu orgánem ochrany veřejného zdraví bude nařízena karanténa, příp. izolace, kterou nebude moci absolvovat např. na ubytovně nebo kolejích.

Pokud se jedná o zdravotní péči a úhradu za ni, je vzhledem k zaměření ochranného opatření formulář směřován k tomu, aby měl cizinec ve svém zdravotním pojištění zahrnutu i péči související s onemocněním COVID-19. Přičemž ČZU musí tuto skutečnost u cizince ověřit. Zpravidla je dostačující mít zajištěno komplexní zdravotní pojištění, nikoliv pojištění nutné a bezodkladné péče! Proto, i když budete mít informaci, že jste získali vízum, ale vaše pojistka nebude krýt léčbu související s nemocí COVID-19, nemůže Vám ČZU příslušné potvrzení vydat a nemůžete vízum ani získat do svého pasu. Proto je potřebné, abyste společně s vyplněnou žádostí zaslali na ČZU i scan Vaší pojistné smlouvy, z níž bude patrné, že máte pojištění i pro případ nemoci COVID-19 v České republice. Popřípadě je možno doložit vyjádření pojišťovny.

ČZU se v daném formuláři rovněž zavazuje, že student, kterému bude ukončeno studium na ČZU, z území ČR za asistence orgánů státní správy vycestuje z teritoria ČR. ČZU by mohla nést za takový postup finanční zodpovědnost. Proto čestným prohlášením musíte kromě informace o pojištění potvrdit, že máte v případě ukončení studia dostačující vlastní prostředky k vycestování do země původu.

Postup podání žádosti:

Co je potřebné zaslat na ČZU v momentě, když víte, že Vám bylo oznámeno, že Vám bude uděleno vízum za účelem studia nebo práce na ČZU:

  • V případě, že jste byli informováni o skutečnosti, že Vám bylo uděleno vízum za účelem studia (nebo zaměstnání), vyplňte formulář A (závazek univerzity) a pošlete jej jako přílohu e-mailem (ve formátu *.docx či *.pdf). A to na e-mail kontaktní osoby příslušné fakulty, na které nastoupíte je studiu (zaslání na špatnou emailovou adresu výrazně prodlouží vyřízení žádosti).
  • Společně s vyplněným formulářem zašlete scan Vaší pojistné smlouvy a vyznačte pasáž, která se vztahuje k plnění při onemocnění COVID 19 v ČR (musí být patrné, že Vaše pojištění pokývá i veškeré náklady na léčbu COVID19 v ČR – je možno sjednat on-line např. u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Bez tohoto scanu pojistky ČZU formulář nepotvrdí!
  • Čestné prohlášení (formulář B) o zajištění nákladů na vycestování z ČR v momentě, kdy Vám skončí důvod pobytu na území ČR a o zajištění cestovního pojištění pro prvních 14 dní pobytu v ČR – opět zaslat jako scan Vámi podepsaného čestného prohlášení.
    • Jelikož většina zdravotních pojišťoven nutně nehradí náklady na léčbu během prvních 14 dní pobytu v České republice, neboť se komplexní pojištění nevztahuje na nemoci, jejichž příčina nebo příznaky nastaly před uzavřením pojištění, je třeba si zajistit cestovní pojištění pro výše uvedené přechodné období. K tomuto se zavazujete v čestném prohlášení (formulář B).

Všechny tyto dokumenty zašlete jedním emailem na příslušnou fakultu, na níž budete studovat.

Kontakty na fakultách

V případě, že zašlete odpovídající a potřebné podklady, bude Vám podepsané potvrzení se strany ČZU zasláno emailem. Potvrzení je nutno předložit nejpozději v momentě, kdy je Vám do pasu udělováno vízum a stačí předložit vytištěné potvrzení, které Vám zašleme.

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
declaration@af.czu.cz
Fakulta lesnická a dřevařská
navratilova@fld.czu.cz
Fakulta tropického zemědělství
admission_FTZ@ftz.czu.cz
Fakulta životního prostředí
kolarovat@kam.czu.cz
Provozně ekonomická fakulta   
InternationalStudent@pef.czu.cz
Technická fakulta
divisovamonika@tf.czu.cz
Institut vzdělávání a poradenství
jordanova@ivp.czu.cz

 

 Děkujeme Vám za spolupráci!

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu