Podání přihlášky ke studiu

Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
GA ČR veřejná soutěž Lead Agency Lucembursko 2023 GACR
TA ČR - 2. veřejná soutěž Národní centra kompetence TACR
GA ČR veřejná soutěž Lead Agency Slovinsko 2022 GACR
Program EXCELES 1. veřejná soutěž MSMT
OP PIK: Inovační vouchery – Výzva VI MPO ČR
NP ŽP Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov MŽP
NP ŽP Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích MŽP
ERC Consolidator Grants EK
4. výzva pro Projekty institucionální spolupráce EHP
Inter-Action bilaterální projekty Česká republika - Bavorsko (LUABA22) MSMT
OPŽP: Výzva č. 159. Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami MŽP
English ☰ Menu