Podání přihlášky ke studiu

Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
GA ČR veřejná soutěž Lead Agency USA (NSF) GACR
GA ČR veřejná soutěž Lead Agency Polsko 2023 GACR
GA ČR veřejná soutěž Lead Agency Rakousko, Německo, Švýcarsko GACR
ERC Starting Grants EK
OPŽP: Výzva č. 158. Posílit biodiverzitu MŽP
OPŽP: Výzva č. 156. Posílit přirozené funkce krajiny MŽP
OPŽP: Výzva č. 157. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech MŽP
Partnerství pro biodiverzitu Call 2021 TACR
MSCA Doctoral Networks 2021 EK
COST EK
MSCA Postdoctoral Fellowships 2021 EK
English ☰ Menu