Podání přihlášky ke studiu

Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
AKTION ČR-Rakousko - Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru“ pro období 2020 – 2022 MŠMT
OP ŽP: 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, výzva č. 146 MŽP
OP ŽP: 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami, výzva č. 144 MŽP
Výzva č. SGS-4 „Reine“ EHP/Norska
OP PIK – Program Inovace – Výzva VIII MPO
Horizont 2020 - Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa - LC-GD-2-3-2020 EK
Horizont 2020 - Behavioural, social and cultural change for the Green Deal - LC-GD-10-2-2020 EK
Horizont 2020 - Building and renovating in an energy and resource efficient way - LC-GD-4-1-2020 EK
Horizont 2020 - Climate-resilient Innovation Packages for EU regions - LC-GD-1-3-2020 EK
Horizont 2020 - Closing the industrial carbon cycle to combat climate change - Industrial feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossil resources - LC-GD-3-1-2020 EK
Horizont 2020 - Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy - LC-GD-3-2-2020 EK
Horizont 2020 - Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between renewables and commercial/industrial applications - LC-GD-2-2-2020 EK
Horizont 2020 - Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation - LC-GD-9-2-2020 EK
Horizont 2020 - Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement EK
Horizont 2020 - European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal - LC-GD-10-1-2020 EK
Horizont 2020 - European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges - LC-GD-9-1-2020 EK
Horizont 2020 - Fostering regulatory science to address combined exposures to industrial chemicals and pharmaceuticals: from science to evidence-based policies - LC-GD-8-2-2020 EK
Horizont 2020 - Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility - LC-GD-5-1-2020 EK
Horizont 2020 - Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy systém - LC-GD-2-1-2020 EK
Horizont 2020 - Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals - LC-GD-8-1-2020 EK
Horizont 2020 - Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means ID: LC-GD-1-1-2020 EK
Horizont 2020 - Restoring biodiversity and ecosystem services - LC-GD-7-1-2020 EK
Horizont 2020 - Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy - LC-GD-6-1-2020 EK
Horizont 2020 - Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities - LC-GD-1-2-2020 EK
Horizont 2020 - Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean - LC-GD-9-3-2020 EK
MHMP - Rozvoj vzdělávání v Praze II MHMP
English ☰ Menu