Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
ERA-NET COFUND BiodivERsA – BIODIVERSITY AND CLIMATE CHANGE, call 2019-2020 EK
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-EUREKA - 7. Národní výzva MŠMT
Mezinárodní visegrádksý fond - Strategic Grants Visegrad
Mezinárodní visegrádksý fond - Visegrad+ Grants Visegrad
Mezinárodní visegrádský fond - Visegrad Grants Visegrad
1. veřejná soutěž Program Prostředí pro život, podprogram 1 a 2 (MŽP ČR, administrace TA ČR) TA ČR
Horizont 2020 - ERC Synergy Grants EK
OP ŽP: 130. výzva - Posílit biodiverzitu MŽP
OP ŽP: 131. výzva - Posílit přirozené funkce krajiny MŽP
OP ŽP: 132. výzva - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech MŽP
OP ŽP: 133. výzva - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů MŽP
Horizont 2020 - ERC Starting grants ERC-2020-STG EK
Horizont 2020 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS – Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND) H2020-MSCA-COFUND-2019 EK
Mobility - Výzva pro předkládání společných projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu s dobou řešení 2020-2021 MŠMT