Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
Horizont 2020 - Innovative Training Networks (ITN) - MSCA-ITN-2020 MSCA EK
TA ČR – 3. veřejná soutěž THÉTA TA ČR
TA ČR - 4. veřejná soutěž ZÉTA TA ČR
AKTION ČR-Rakousko - Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru“ pro období 2020 – 2022 MŠMT
Trolltunga EHP/Norska
OP VVV: Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací MŠMT
COST Action EK
Horizont 2020 - COMPETITIVE, LOW CARBON AND CIRCULAR INDUSTRIES - H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020 EK
Horizont 2020 - ERC Consolidator Grants 2020 - ERC-2020-COG EK
SOLSTICE - Propojování znalostí o klimatu pro Evropu MŠMT
Horizont 2020 – Information and Communication Technologies - H2020-ICT-2018-20 EK
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program Aplikace – Výzva VII MPO
OP VVV: Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ MŠMT
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program Partnerství znalostního transferu – Výzva V MPO
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER - COST - LTC20 MŠMT
Horizont 2020 - Secure, clean and efficient energy - Building a low-carbon, climate resilient future - H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 EK
Program INTER-INFORM MŠMT
Horizont 2020 - Building blocks for resilience in evolving ICT systems - SU-ICT-02-2020 EK
English ☰ Menu