Podání přihlášky ke studiu

Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
TA ČR - 3. veřejná soutěž DOPRAVA 2020+ TA ČR
TA ČR - 4. veřejná soutěž THÉTA TA ČR
MZe NAZV ZEMĚ MZe ČR
TA ČR - 4. veřejná soutěž TREND TA ČR
GA ČR veřejná soutěž standardních, JUNIOR STAR, mezinárodních a PostDoc Individual Fellowship grantových projektů GA ČR
GA ČR Výzva pro podávání projektů Lead Acency iniciativa Weave GA ČR
COST EK
AKTION ČR-Rakousko - Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru“ pro období 2020 – 2022 MŠMT
OP ŽP: 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže - výzva č. 155 MŽP
M-ERA.NET - Call 2021 TA ČR
QuantERA - Call 2021 TA ČR
OP PIK – Program Inovace – Výzva VIII MPO
English ☰ Menu