Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
Horizont 2020 - BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: CLIMATE ACTION IN SUPPORT OF THE PARIS AGREEMENT - H2020-LC-CLA-2018-2019-2020 EK
HORIZONT 2020 - GREENING THE ECONOMY IN LINE WITH THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's) - H2020-SC5-2018-2019-2020 EK
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram ACTION - Izrael MŠMT
Horizont 2020 - BLUE GROWTH - H2020-BG-2018-2020 EK
Horizont 2020 - RURAL RENAISSANCE - H2020-RUR-2018-2020 EK
Horizont 2020 - SUSTAINABLE FOOD SECURITY - H2020-SFS-2018-2020 EK
Horizont 2020: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS - RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE EK
Horizont 2020 - EGNSS market uptake 2019-2020- H2020-SPACE-EGNSS-2019-2020 EK
Horizont 2020 - TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY - H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020 EK
Horizont 2020 - ERC Consolidator Grants 2019 - ERC-2019-COG EK
Visegrad Fund – Strategic Grants Visegrad
Visegrad Fund - Visegrad Grants Visegrad
Visegrad Fund - Visegrad+ Grants Visegrad
OP Zaměstnanost: Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže MPSV
OP ŽP 100. výzva: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie MŽP
Program INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika 2018/09 EK