Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
Společné česko-francouzské výzkumné projekty s dobou řešení 2020–2021 MŠMT
3. veřejná soutěž NAKI II MK ČR
Společné česko-rakouské výzkumné projekty s dobou řešení 2020–2021 MŠMT
Program AKTION Česká republika - Rakousko - spolupráce ve vědě a vzdělávání MŠMT
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION Česká republika – USA (VES19USA) MŠMT
Veřejná soutěž EXPRO PROJEKTY GA ČR
Veřejná soutěž Juniorské projekty GA ČR
Veřejná soutěž Mezinárodní projekty GA ČR
Veřejná soutěž Standardní projekty GA ČR
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION Česká republika – Bavorsko (VES19BAVORSKO) MŠMT
OP ŽP: 130. výzva - Posílit biodiverzitu MŽP
OP ŽP: 131. výzva - Posílit přirozené funkce krajiny MŽP
OP ŽP: 132. výzva - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech MŽP
OP ŽP: 133. výzva - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů MŽP
Horizont 2020: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS - RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE EK
JPI HDHL - Impact of Diet, Food Components and Food Processing on Body Weight Regulation and Overweight Related Metabolic Diseases Ostatní
Program EUREKA Česká republika - Španělsko na společné výzkumné projekty MŠMT
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-EUREKA - 6. Národní výzva MŠMT