Podání přihlášky ke studiu

OP ŽP: 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže - výzva č. 155

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
30.06.2021
Poskytovatel
Ministerstvo životního prostředí ČR
 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl 3.4: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

Typy podporovaných projektů a aktivit

  • aktivita 3.4.2 – realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizikRealizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území.

V rámci této aktivity budou akceptovány pouze ty projekty, které předložily žádost pro vydání Závazného stanoviska MŽP nejpozději do 30. 4. 2021.

Projekty analýz rizik (realizace průzkumných prací) černých skládek jsou nezpůsobilým nákladem.

Výše dotace: 0,5 mil. –  50 mil. CZK
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: max. 85 % ze ZV
Předkládání projektových žádostí: do 30. 6. 2021 (20:00 hod)

 

 

Další výzvy poskytovatele MZP

English ☰ Menu