Podání přihlášky ke studiu

M-ERA.NET - Call 2021

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
15.06.2021
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
 

Cílem M-ERA.NET 2 cofundu je podpora spolupráce výzkumníků ze zúčastněných zemí na multidisciplinárních projektech směřujících k průlomovým poznatkům v oblasti materiálového výzkumu a inovací.

Témata mezinárodní výzvy:
1. Modeling for materials engineering, processing, properties and durability
2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
3. High performance composites
4. Functional materials
5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications (TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny)
6. Materials for additive manufacturing

Velikost projektového konsorcia:
Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi nezávislými subjekty z nejméně dvou zemí zapojených do výzvy. Standardní velikost konsorcia je tři až šest partnerů.

Seznam zemí, které předběžne projevily zájem se do výzvy zapojit:
Belgie (FNRS, FWO, HERMESFUND, SPW), Brazílie (FAPESP), Bulharsko (BNSF), Česká republika (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA, BF), Francie (ANR, RNAQ), Chorvatsko (MZO), Island (RANNISY), Izrael (IIA, MOST-IL), Jihoafrická republika (DSI), Kanada (PRIMA), Kypr (RIF), Lotyšsko (VIAA), Litva (LMT), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Německo (BMBF, JÜLICH, SMWK), Norsko (RCN), Polsko (NCBR, NCN), Portugalsko (FCT), Rakousko (FFG), Rumunsko (UEFISCDI), Rusko (FASIE), Slovensko (SAS), Slovinsko (MIZS), Španělsko (AEI, CDTI, EJ-GV, IDEPA, Innobasque), Švédsko (VINNOVA), Švýcarsko (DETEC), Taiwan (MoST-TW), Turecko (TÜBITAK).

Lhůta pro podání návrhů projektů: 15. 3. 2021 - 15. 6. 2021
Termín vyhlášení výsledků: pravděpodobně leden 2022
Alokace: 2 000 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt: 350 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt: 85 %

Další výzvy poskytovatele TA0

English ☰ Menu