Podání přihlášky ke studiu

TA ČR - 3. veřejná soutěž DOPRAVA 2020+

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
16.06.2021
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
 

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.

Výše podpory na jeden projekt: 50 mil. Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 80 %
Předkládání projektových žádostí do: 16. 6. 2021
Doba řešení: 12 - 48 měsíců
Zahájení řešení projektů: nejdříve 1/2022 a nejpozději 3/2022
Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 2/2026

 

Další výzvy poskytovatele TA0

English ☰ Menu