Podání přihlášky ke studiu

TA ČR – 5. veřejná soutěž Prostředí pro život

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
30.06.2021
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
 

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 28. dubna 2021 pátou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu (dále jen „veřejná soutěž”).

 

Cílem podprogramu 1 je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí. V páté veřejné soutěži Ministerstvo životního prostředí upřesnilo témata v 32 prioritních výzkumných cílech. Osm z nich je přímo zaměřeno na sucho a další problematiku změny klimatu a další desítka pak nepřímo na dílčí technické a společenské problémy jak adaptace, tak mitigace, tj. omezování příspěvku člověka ke změně klimatu.

 

Výsledky podpořených projektů mají pomoci získat nové poznatky nejen Ministerstvu životního prostředí, ale i dalším orgánům ochrany životního prostředí na celostátní, krajské i obecní úrovni.

 

Výše podpory na jeden projekt: 10 mil. Kč

Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 85 %

Předkládání projektových žádostí do: 30. 6. 2021

Doba řešení: 12 - 36 měsíců

Zahájení řešení projektů: nejdříve 1/2022 a nejpozději 3/2022

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 2/2025

 

 

Další výzvy poskytovatele TA0

English ☰ Menu