Podání přihlášky ke studiu

TA ČR - 3. veřejná soutěž DELTA 2

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
14.07.2021
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
 

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 12. května 2021 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

"Předmětem této veřejné soutěže je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních institucí. 

Hlavním cílem veřejné soutěže je zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou perspektivní pro budoucnost zapojených zemí. Dalším cílem veřejné soutěže je rovněž podpora přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy."

 

Výše podpory na jeden projekt: není stanovena (alokace 300 mil. Kč)

Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 74 %

Předkládání projektových žádostí do: 14. 7. 2021

Doba řešení: 12 - 36 měsíců

Zahájení řešení projektů: nejdříve 1/2022 a nejpozději 3/2022

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 2/2025

 

Čestné prohlášení za spolunavrhovatele ČZU pošle Oddělení rozvoje a projektového řízení.

 

 

Další výzvy poskytovatele TA0

English ☰ Menu