Podání přihlášky ke studiu

AZV ČR - Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
28.06.2021
Poskytovatel
Agentura pro zdravotnický výzkum ČR
 

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu.

zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2022 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2025,
předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.

 

Další výzvy poskytovatele AZV ČR

English ☰ Menu