Podání přihlášky ke studiu

Prominutí přijímacích zkoušek

Děkan Technické fakulty rozhodl o prominutí přijímacích zkoušek do bakalářských a magisterských studijních programů. Prominutí přijímací zkoušky platí pro první i druhé kolo přijímacího řízení, podmínky jsou uvedeny v Nařízení děkana č.5/2020.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu