Přijímací řízení v DSP

DĚKAN TECHNICKÉ FAKULTY

České zemědělské univerzity v Praze vyhlašuje

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

ke studiu v doktorském studijním programu pro akad. r. 2018/2019 v oborech:

  • Energetika (Ener.)
  • Jakost a spolehlivost strojů a zařízení (JSSZ)
  • Technika zemědělských technologických systémů (TZTS)
  • Technika výrobních procesů (TVP)
  • Marketing strojů a technických systémů (MSTS)
  • Engineering of Agricultural Technological Systems (EATS)

Více informací o přijímacím řízení zde.

Aktualita