Podání přihlášky ke studiu

Druhé kolo podávání přihlášek ke studiu spuštěno

Druhé kolo podávání přihlášek ke studiu v bakalářských a magisterských programech Technické fakulty začne 10. května 2021 ve 12:00 h a podat přihlášku bude možné až do 15. července 2021. Podmínky přijímacího řízení na TF byly upraveny a přijímací zkouška je prominuta všem uchazečům, na základě nařízení děkana č.4/2021. K zápisu ke studiu stačí předložit maturitní vysvědčení (pro bakalářské studijní programy) nebo bakalářský diplom a přílohu k diplomu (pro magisterské studijní programy).

U studijního programu Technologická zařízení staveb si uchazeči rovnou výbírají specializaci - a/ Zařízení v agropotravinářském komplexu nebo b/ Zařízení pro využití odpadů. (Tento nový studijní program se svými specializacemi nahrazuje původní studijní obory Technologická zařízení staveb a Technika a technologie zpracování odpadů). 

Podmínky druhého kola přijímacího řízení byly upraveny na základě rozhodnutí děkana č. 8/2021 (Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení), č. 4/2021 (Změna podmínek přijímacího řízení) a č.7/2021 (Podmínky přijímacího řízení ve studijním programu technologická zařízení staveb).

 Přihlášku lze podat ZDE

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu