Podání přihlášky ke studiu

Termíny zápisů nových studentů ke studiu - srpen 2021

Vážená uchazečko, vážený uchazeči,

v souvislosti s nařízením děkana č. 4/2021 o změně podmínek přijímacího řízení Vám byla prominuta přijímací zkouška a doporučeným dopisem Vám byla zaslána pozvánka k zápisu do studia na Technické fakultě ČZU v Praze.

Přesný termín Vašeho zápisu naleznete v písemné pozvánce a zároveň je zveřejněn v souborech uložených níže. Podle čísla Vaší přihlášky vyhledáte v níže přiloženém souboru přesný datum a čas Vašeho zápisu ke studiu. Vaše případné dotazy související s přijímacím řízením můžete posílat na adresu jiroutkoval@tf.czu.cz  

Zároveň pro uchazeče ze zahraničí, pro studium studijních programů vyučovaných v českém jazyce, platí povinnost složit zkoušku z českého jazyka, která se uskuteční v pondělí 23.8.2021 v 9:00 h v posluchárně M I v budově Technické fakulty.

Zápisy nových studentů budou probíhat v termínu od 24. do 26. srpna 2021, v tomto termínu proběhne i zápis uchazečů z prvního kola přijímacího řízení, kteří požádali o náhradní termín zápisu. Náhradní termín zápisu pro uchazeče z druhého kola přijímacího řízení proběhne v druhé polovině září 2021.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu