Podání přihlášky ke studiu

Aktuální informace k výuce

Vážené studentky, vážení studenti, kolegyně a kolegové,

z důvodu nepříznivého vývoje epidemické situace v České republice přijala Vláda České republiky dne 8. října 2020 Usnesení č. 997, kterým se na celém území našeho státu zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Výuka tak bude pokračovat výhradně elektronickou formou s využitím všech odpovídajících metod e-learningu. Jednotlivé přednášky a cvičení tak budou pokračovat výhradně elektronicky, podle stanovaného rozvrhu jednotlivých ročníků. Plánované aktivity, vyžadující prezenční přítomnost studentů, budou posunuty do období, kdy jejich plnění bude umožněno.

Jelikož mohou, i přes veškerou snahu pedagogů, vznikat při online způsobu výuky různé problémy, je cílem vedení Technické fakulty tyto problémy řešit co nejrychleji. Proto prosím vzniklé dotazy, připomínky ale i pochvaly nejefektivněji a nejrychleji vyřešíte prostřednictvím formuláře TF online – dotazy a připomínky k výuce

Milé studentky a milí studenti, vím, že současná situace není lehká, ale věřím, že společně to zvládneme a vyjdeme z této situace posilněni o nové znalosti, zkušenosti a dovednosti.

Děkuji Vám za pochopení a přeji Vám všem pevné zdraví a mnoho úspěchů při studiu u nás, na Technice.

doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D., děkan

 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu