Jiří Mašek byl zvolen příštím děkanem TF ČZU

Doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D., současný proděkan TF pro studium, byl akademickým senátem TF zvolen novým děkanem TF pro funkční období 2018-2022. Doc. Mašek získal tajnou volbou hned v prvním kole 11 hlasů z celkem 12ti možných.