Vycestuj s Technickou fakultou

Navštivte Oddělení mezinárodních vztahů TF a dozvíte se mnoho zajímavých informací o zahraničních studijních i pracovních pobytech v rámci programu Erasmus, letních školách, ostatních mobilitách i nabídce speciálních stipendií.

Těšíme se na setkání s vámi.