Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
GA ČR veřejná soutěž Lead Agency USA (NSF) GACR
GA ČR veřejná soutěž Lead Agency Polsko 2023 GACR
ERC Starting Grants EK
OPŽP: Výzva č. 158. Posílit biodiverzitu MŽP
Werner Baltes Fellowship Ostatní
OPŽP: Výzva č. 156. Posílit přirozené funkce krajiny MŽP
OPŽP: Výzva č. 157. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech MŽP
Partnerství pro biodiverzitu Call 2021 TACR
MSCA Doctoral Networks 2021 EK
COST EK
English ☰ Menu