Podání přihlášky ke studiu

Řešené projekty

Aplikace zplyňovacích technologií při energetickém využití jehličnatých dřevin z kůrovcové a kalamitní těžby

Řešitel: doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D.
Období řešení: 2020
Poskytovatel: GA Lesy ČR

Ověřená technologie zpracování odpadní viskózy

Řešitel: doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D.
Období řešení: 2020

Modulární automatizovaná úprava průmyslových vod pro jejich následnou recyklaci

Řešitel: doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D.
Období řešení: 2020-2023
Poskytovatel: TA ČR
FW01010395

Vývoj technologie stabilizace digestátu z výroby bioplynu pomocí degradabilní organické matrice pro účely strojní fertilizace půdy

Řešitel: Ing. Barbora Tamelová, Ph.D. (KTZS)
Období řešení: 2017 - 2019
Poskytovatel: TAČR

Stabilizace spalin uhličitanem vápenatým pro spalování nebezpečného odpadu do tepelného výkonu 300 kW

Řešitel: Ing. Petr Jirsa
Období řešení: 2017
Poskytovatel: CIGA ČZU

Torrefikační a hydrotermální karbonizace agroodpadů ze zpracování ovoce, zeleniny a obilovin

Řešitel: Ing. Barbora Tamelová, Ph.D. (KTZS)
Období řešení: 2017
Poskytovatel: IGA TF

 

Zpracování odpadních organických materiálů hydrotermální karbonizací a torrefakcí...

Řešitel: doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D. (KTZS)
Období řešení: 2016
Poskytovatel: IGA TF

 

English ☰ Menu