Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů do akademického roku 2020/2021

Děkan TF ČZU v Praze vyhlašuje podmínky přijímacího řízení do bakalářských a magisterských oborů/programů pro studium v akademickém roce 2020/2021.

Obhajoby projektů IRP

Dne 6. 1. 2020 proběhly obhajoby výsledků čtyř projektů v rámci projektu IRP zaměřených na vznik či rozvoj studijních předmětů.

Sázení lípy

Ve středu 13. 11. 2019 se sešli pracovníci Technické fakulty, aby u příležitosti 30. výročí od sametové revoluce zasadili lípu velkolistou.

Dny otevřených dveří 24. a 25. 1. 2020

Ve dnech 24. a 25. 1. 2020 se na Technické fakultě uskuteční dny otevřených dveří pro všechny zájemce o studium v akademickém roce 2020/2021.

Kalendář akcí

Všechny akce
Nahrávání přednášek

Jsme živá univerzita