Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů do akademického roku 2020/2021

Děkan TF ČZU v Praze vyhlašuje podmínky přijímacího řízení do bakalářských a magisterských oborů/programů pro studium v akademickém roce 2020/2021.

Sázení lípy

Ve středu 13. 11. 2019 se sešli pracovníci Technické fakulty, aby u příležitosti 30. výročí od sametové revoluce zasadili lípu velkolistou.

Den otevřených dveří 22. 11. 2019

Dne 22. 11. 2019 se na Technické fakultě uskuteční den otevřených dveří pro všechny zájemce o studium v akademickém roce 2020/2021.

Noc vědců na Technické fakultě

Dne 27. 9. 2019 se u nás na fakultě poprvé konala Noc vědců. Po celou dobu probíhaly ukázky principů vědecké práce, jako například měření emisí.

Kalendář akcí

Všechny akce
Nahrávání přednášek

Jsme živá univerzita