Vybrané projekty realizované na TF

Vybrané projekty realizované na ČZU

  • Moniqua pomáhá plánovat rozvoj obcí

  • ERASMUS+ v Indonésii