Vybrané projekty realizované na TF

VaV technologické linky na zpracování kokosových ořechů

Řešitel: prof. Ing. David Herák, Ph.D., (KMS)
Období řešení: 2017-2020
TH02010608

Informační systém řízení údržby s nadstavbou benchmarkingu a s přihlédnutím k výzvě Průmysl 4.0

Řešitel: Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D., (KJSS)
Období řešení: 2017 - 2020
FV20286

Návrh metodiky dynamického měření a konstrukčních úprav válcové zkušebny při hodnocení brzdného účinku vozidel

Řešitel: doc. Ing. Martin Pexa, Ph.D., (KJSS)
Období řešení: 2017 - 2019
TG03010020

Vliv aplikace biologicky transformované organické hmoty a biouhlu na stabilitu produkčních vlastností půd a snížení environmentálních rizik

Řešitel: doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D., (KVS)
Období řešení: 2014 - 2017
TH02030169

VaV pracovních nástrojů zemědělských strojů

Řešitel: Doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D., (KMaST)
Období řešení: 2015-2017
TA04021078

Kvantifikace a modelování posunu půdních částic zpracováním půdy...

Řešitel: prof. Ing. Josef Hůla, CSc., (KZS)
Období řešení: 2015-2018
QJ1520028

Vybrané projekty realizované na ČZU

Vývoj nové geometrie nástroje pro přípravu půdy

Na Katedře materiálu a strojírenské technologie Technické fakulty ČZU vyvíjejí pracovní nástroje zemědělských strojů s využitím matematických modelů FEM/DEM.

EXcelent Team for MITigation-Kůrovec

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU na konci roku 2016 získala prestižní projekt EXTEMIT-K, financovaný z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Moniqua pomáhá plánovat rozvoj obcí

Výstupy projektu byly například použity při tvorbě strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro Místní akční skupinu Vyhlídky, z. s.. Konkrétně posloužily v části analytické, v analýze potřeb a při tvorbě strategických vizí.

ERASMUS+ v Indonésii

Již více než deset let funguje vědecko-výzkumná a pedagogická spolupráce České zemědělské univerzity v Praze se vzdělávacími institucemi v Indonésii, která navazuje na kooperaci započatou již v šedesátých letech minulého století.