Podání přihlášky ke studiu

Zajímavé publikace

Fotovoltaický panel nové generace

Za současného stavu solární techniky je důležitý vývoj materiálů stabilních při dlouhodobém ozařování a změnách teploty, které mohou být použity k vývoji nových PV panelů. Vědci z ČZU testují možnosti zapouzdření panelů do silikonového gelu.

Mastné kyseliny se střední délkou řetězce snižují bakteriální kontaminaci

Jednou z hlavních příčin alimentárních infekcí člověka je ve vyspělých zemích mikrobiální kontaminace kuřecího masa.

Lesní půdy významně vážou uhlík

Z půdních analýz vědců z ČZU v Orlických Horách vyšlo najevo, že i v takto mladých lesních půdách došlo během několika desetiletí téměř ke zdesetinásobení obsahu půdního uhlíku.

S olovem v půdě by si mohla poradit speciální látka

Vědci z ČZU testují sorbent, který by vázal olovo v zamořených lokalitách, kde kontaminovanou zeminu není možné odtěžit a může hrozit prosakování do spodních vod.

English ☰ Menu