Podání přihlášky ke studiu

Aktuality

Na půdě České zemědělské univerzity se konal Národní informační den k programu Horizont 2020 a Horizont Evropa pro oblast Life Sciences

Národní informační den (NID) se koná každoročně na ČZU a je pořádán ve spolupráci s Technologickým centrem AVČR za účasti zástupců Evropské komise.  V každé členské zemi se koná ročně maximálně jedna akce tohoto typu. Účastní se ho vědci z vysokých škol, výzkumných institucí stejně jako odborníci z vývojových oddělení firem a projektoví specialisté. Na ČZU letos proběhl NID již po šesté.

12. 11. 2020 Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK (webinář)

Webinář k žádostem o platbu a monitoringu projektů OP PIK

4. 11. 2020 Průvodce MS2014+ pro začátečníky (webinář)

Webinář od Agentury pro podnikání a inovace

21. 10. Webinář Widening

Webinář k nástrojům Widening v programu Horizont Evropa

8. 10. 2020 Aktuální výzvy OP PIK - webinář

Online webinář k výzvám OP PIK

European Green Deal - partnerská setkání

Výzva European Green Deal programu Horizont 2020

English ☰ Menu