Aktuality TF

Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů do akademického roku 2020/2021

Děkan TF ČZU v Praze vyhlašuje podmínky přijímacího řízení do bakalářských a magisterských oborů/programů pro studium v akademickém roce 2020/2021.

Obhajoby projektů IRP

Dne 6. 1. 2020 proběhly obhajoby výsledků čtyř projektů v rámci projektu IRP zaměřených na vznik či rozvoj studijních předmětů.

Sázení lípy

Ve středu 13. 11. 2019 se sešli pracovníci Technické fakulty, aby u příležitosti 30. výročí od sametové revoluce zasadili lípu velkolistou.

Dny otevřených dveří 24. a 25. 1. 2020

Ve dnech 24. a 25. 1. 2020 se na Technické fakultě uskuteční dny otevřených dveří pro všechny zájemce o studium v akademickém roce 2020/2021.

Noc vědců na Technické fakultě

Dne 27. 9. 2019 se u nás na fakultě poprvé konala Noc vědců. Po celou dobu probíhaly ukázky principů vědecké práce, jako například měření emisí.

Konference TAE 2019

Ve dnech 17. až 20. záři 2019 proběhla na Technické fakultě ČZU v Praze významná mezinárodní konference „7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019“.

Imatrikulace nově přijatých studentů do bakalářských oborů TF

Imatrikulace nově přijatých studentů do 1. ročníků bakalářských studijních oborů TF se koná 24. 9. 2019 od 9:00 v budově SIC ČZU.

Letní dětská univerzita

Ve dnech 26. 8. - 30. 8. 2019 se konal již 3. ročník Letní dětské univerzity na Technické fakultě ČZU.

Konference ICGCM a AAME 2019

Katedra materiálu a strojírenské technologie Technické fakulty ČZU v Praze hostila ve dnech 26. – 28. 7. 2019 čtvrtý ročník mezinárodní vědecké konference International Conference on Green Composite Materials.

Tým ROBOTIKA na soutěži SubT Challenge

Robotický tým ROBOTIKA úspěšně reprezentoval Technickou fakultu na soutěži SubT Challenge: Tunnel Circuit

Omezení úředních hodin studijního oddělení

Ve čtvrtek 19. 9. 2019 budou úřední hodiny na obou studijních odděleních zrušeny z důvodu konání přijímacího řízení. V úterý 24. 9. 2019 budou úřední hodiny na obou studijních odděleních zrušeny z důvodu konání imatrikulace studentů TF na SICu.

Výsledky testu z českého jazyka 27. 8. 2019

Dne 27. 8. 2019 se na Technické fakultě konala přijímací zkouška z českého jazyka. Výsledné hodnocení uchazečů o studium je v přiloženém souboru.

Výsledky testu z českého jazyka

Dne 10. 6. 2019 se na Technické fakultě konala přijímací zkouška z českého jazyka. Výsledné hodnocení uchazečů o studium je v přiloženém souboru.

ČZU uspořádala čtvrtý ročník Zahradní slavnosti

Akce pro absolventy a přátele školy se uskutečnila 22. června.

Přehled komisí státních závěrečných zkoušek bakalářského studia

Přehled komisí pro SZZ bakalářského stupně studia v akademickém roce 2018/2019.

Rozpis promocí TF 2019

V současném akademickém roce budou promoce TF probíhat pouze v pátek 7. 6. 2019.

Přehled komisí státních závěrečných zkoušek magisterského studia

Přehled komisí pro SZZ navazujícího magisterského stupně studia v akademickém roce 2018/2019.

Vycestuj s Technickou fakultou

Informace o možnostech výjezdu na zahraniční stáž či studijní pobyt získáte na Oddělení mezinárodních vztahů TF.

Den otevřených dveří proběhl 22. března 2019.

Informace o studiu na Technické fakultě získáte na Studijním oddělení TF i na webu v záložce STUDIUM.

Den otevřených dveří 22. 3. 2019

Dne 22. 3. 2019 se na Technické fakultě uskuteční den otevřených dveří pro všechny zájemce o studium v akademickém roce 2019/2020.

Konference TAE 2019

Technická fakulta ČZU v Praze pořádá ve dnech 17. - 20. 9. 2019 sedmý ročník mezinárodní vědecké konference TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING. 

Odborné kurzy ČSPÚ na TF

Česká společnost pro údržbu pořádá i tento rok řadu odborných kurzů a seminářů zaměřených na vzdělávání a výcvik odbornosti a způsobilosti pracovníků v údržbě. Do kurzů a seminářů je zapojena řada pedagogů z Technick?é fakulty.   

Předávání cen ČEEP

Dne 20. 11. 2018 proběhlo v Betlémské kapli předávání cen 16. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba a inovace roku.

English ☰ Menu