Podání přihlášky ke studiu

Aktuality TF

Výsledek volby kandidáta na funkci děkana TF

Oznámení výsledku voleb kandidáta na funkci děkana TF ČZU pro období únor 2022 - leden 2026.

ŠKODA UNI.Space předán k užívání Technické fakultě

V úterý 5. října byl na fakultě slavnostně otevřen ŠKODA UNI.Space 

Naši robotici uspěli v soutěži DARPA.

Tým Robotika patří mezi osm nejlepších týmů na světě.

Žádost o dodržování protiepidemických opatření

Milé studentky a milí studenti,

vítám Vás všechny při zahájení nového akademického roku na České zemědělské univerzitě v Praze. Jsem velmi rád, že se po dlouhé době můžeme opět osobně setkávat při výuce a sdílet náš krásný akademický prostor.

ŠKODA DAY iV-ROADSHOW

V úterý 5.10.2021 proběhne na ČZU ŠKODA DAY iV-ROADSHOW

Výuka v zimním semestru v akademickém roce 2021/2022

Informace k organizaci výuky v ZS 2021/2022.

Zrušení imatrikulace

Slavnostní imatrikulace studentů Technické fakulty, která se měla uskutečnit dne 21. 9. 2021 od 8:00 a 10:00 hodin v prostorách auly ČZU, byla zrušena.

Seznamovací kurz ČZU:GO!

Nastupujete do prvního ročníku na TF? A víte, že se můžete zúčastnit seznamovacího Go! kurzu, který organizují studenti a absolventi ČZU?

Dobrovolné jazykové kurzy

Kurzy jsou určeny pouze pro doktorandy, studenty a zaměstnance ČZU a jsou odborně garantovány KJ PEF ČZU.

Aktuální hodnoty AIS 2020

V databázi Web of Science byly zveřejněny nové IF a AIS hodnoty.

Nabídka stipendií do Itálie!

Termín pro podávání přihlášek je 13. července 2021 do 14.00

Omezení úředních hodin studijního oddělení TF

Ve dnech 24.8. a 26.8.2021 jsou na TF z důvodu zápisu nových studentů úřední hodiny na studijním oddělení zrušeny.

Přehled komisí státních závěrečných zkoušek bakalářského a magisterského studia

Přehled komisí pro SZZ bakalářského a magisterského stupně studia v akademickém roce 2020/2021.

Promoce absolventů

Informace k promocím letošních a loňských absolventek a absolventů

Nastup do Trainee programu Škoda Auto

Program pro absolventy ŠKODA Business Trainee a  ŠKODA TechTrainee 

Složení komisí SZZ bakalářského a magisterského studia

V příloze naleznete základní přehled členů komisí státních závěrečných zkoušek bakalářského a magisterského stupně studia.

Online Info Session for VKI Academic Programs

Online informační schůzka pro VKI Academic Programs, 12., 18 a 20. května 2021, vždy od 13:00.

Výsledky voleb do senátu TF a ČZU

Výsledky voleb zástupců fakulty do AS TF a AS ČZU, které  proběhly na fakultě v termínu 4.5. do 5.5.2021.

STUDENT DAY ŠKODA AUTO 2021

ŠKODA AUTO pořádá již třetí akci ve virtuálním prostředí Conferomatic!

Volby do akademických senátů TF a ČZU 2021

Volby do senátů TF i ČZU proběhnou v úterý 4. 5. a ve středu 5. 5. 2021 (oba termíny od 9:00 do 15:00 hodin)

5G sítě ve vztahu k datovým přenosům a integraci IoT

Webinář na téma 5G sítě a IoT se uskuteční ve středu 7.4.2021 od 12:00 ve spolupráci se společností O2.

Webinář na téma datových přenosu technologií LiFi

Zveme vás na online webinář na téma datových přenosu prostřednictvím technologie LiFi, který se uskuteční 31.3.2021 od 12.15.

Virtuální den otevřených dveří

ONLINE Dny otevřených dveří Technické fakulty ČZU.

Veletrh pracovních příležitostí 2021

Veletrh pracovních příležitostí se na TF uskuteční 25. února 2021 online formou.

Kandidáti do voleb senátu TF a ČZU

Na webu jsou k dispozici informace o kandidátech do akademického  senátu TF a ČZU.

Aktuální informace k výuce

Informace k výuce v letním semestru akademického roku 2020/2021

Dny otevřených dveří 2021

Online Dny otevřených dveří na Technické fakultě

Pražský inovační maraton

2. ročník Pražského inovačního maratonu "Nakopni Prahu"

PF 2021

Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2021!

Změna provozu studijního oddělení

Od pondělí 1.3.2021 dochází ke změně provozu studijního oddělení.

Informace k zahájení výuky v zimním semestru 2020/2021

Infromace k záhájení výuky od 29.9.2020 (včetně nařízení děkana č. 10/2020)

Dopis studentům k zahájení ak. roku 2020/2021

Dopis děkana fakulty k zahájení nového akademického roku.

Promoce absolventů bakalářského a magisterského studia TF - ZRUŠENO!

Zrušení slavnostních promocí absolventů Technické fakulty

Termíny zápisů nových studentů ke studiu - srpen 2020

V přiložených souborech najdete pod svým číslem přihlášky den, místnost a čas zápisu ke studiu na Technické fakultě.

Skládání zápočtů a zkoušek v nadcházejícím období

Informace ke skládání zápočtů a zkoušek ve zbývající části ak. roku 2019/2020 s ohledem na epidemii Covid-19

Termíny zápisů nových studentů ke studiu - červenec 2020

V přiložených souborech najdete pod svým číslem přihlášky den, místnost a čas zápisu ke studiu na Technické fakultě.

BioPhys Spring 2020

19. ročník mezinárodního workshopu pro mladé vědce proběhl formou videokonference dne

21. května 2020

Termíny zápisů nových studentů ke studiu - červen 2020

V přiložených souborech najdete pod svým číslem přihlášky den, místnost a čas zápisu ke studiu na Technické fakultě.

Škoda Auto zapůjčila Technické fakultě sponzorský vůz

Automobilka Škoda Auto zapůjčila k užívání Technické fakultě na rok nový vůz Kodiaq.

Podmínky zajištění studia od 11. 5. 2020

V souvislosti s Usnesením vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 platí nové podmínky zajištění studia na ČZU. Osobní přítomnost studentů na všech součástech ČZU od 11. května 2020 již není zakázána, nicméně může probíhat pouze za splnění určitých opatření, především:

Výzkumná a vzdělávací infrastruktura pro podporu národní iniciativy Průmysl 4.0

V rámci projektu „Výzkumná a vzdělávací infrastruktura pro podporu národní iniciativy Průmysl 4.0”, je možné na Technické fakultě využít řadu nových zařízení. K dispozici je například 4K kamera, kterou studenti doktorských programů mohou využívat pro řešení svých prací zaměřených na tvorbu matematických materiálových modelů nejen zemědělských produktů.

3D tisk ochranných masek od ProLabu TF

Vzhledem k situaci s rouškami, jsme již v polovině března v ProLabu Technické fakulty zareagovali a navrhli jsme masku s výměnným filtrem.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY – AKTUALIZACE: DOKONČENÍ SEMESTRU

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se studia na ČZU + ČT ROZHOVOR S REKTOREM ČZU

Představujeme ProLab TF

ProLab - pracoviště Rapid Prototypingu

Instrukce týkající se výuky

Vzhledem k usnesení Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN se s účinností od 11. 3. 2020 zakazuje přítomnost studentů na výuce.

Prof. Václav Legát v podcastu Vše o údržbě

Prof. Václav Legát odpovídal na otázky na téma "Vše o údržbě" v rámci podcastu na webu Vše o průmyslu.

Veletrh pracovních příležitostí 2020 na TF

Veletrh pracovních příležitostí 2020 sice proběhl, ale kontakty budoucích zaměstanavatelů jsou stále k dispozici!

Stali jsme se partnerem Národního centra Průmyslu 4.0!

Technická fakulta se zapojila do projektu otevřené akademicko-průmyslové platformy Národní centrum Průmyslu 4.0.

Obhajoby projektů IRP

Dne 6. 1. 2020 proběhly obhajoby výsledků čtyř projektů v rámci projektu IRP zaměřených na vznik či rozvoj studijních předmětů.

Sázení lípy

Ve středu 13. 11. 2019 se sešli pracovníci Technické fakulty, aby u příležitosti 30. výročí od sametové revoluce zasadili lípu velkolistou.

Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů do akademického roku 2020/2021

Děkan TF ČZU v Praze vyhlašuje podmínky přijímacího řízení do bakalářských a magisterských oborů/programů pro studium v akademickém roce 2020/2021.

Noc vědců na Technické fakultě

Dne 27. 9. 2019 se u nás na fakultě poprvé konala Noc vědců. Po celou dobu probíhaly ukázky principů vědecké práce, jako například měření emisí.

Konference TAE 2019

Ve dnech 17. až 20. záři 2019 proběhla na Technické fakultě ČZU v Praze významná mezinárodní konference „7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019“.

Imatrikulace nově přijatých studentů do bakalářských oborů TF

Imatrikulace nově přijatých studentů do 1. ročníků bakalářských studijních oborů TF se koná 24. 9. 2019 od 9:00 v budově SIC ČZU.

Letní dětská univerzita

Ve dnech 26. 8. - 30. 8. 2019 se konal již 3. ročník Letní dětské univerzity na Technické fakultě ČZU.

Konference ICGCM a AAME 2019

Katedra materiálu a strojírenské technologie Technické fakulty ČZU v Praze hostila ve dnech 26. – 28. 7. 2019 čtvrtý ročník mezinárodní vědecké konference International Conference on Green Composite Materials.

Tým ROBOTIKA na soutěži SubT Challenge

Robotický tým ROBOTIKA úspěšně reprezentoval Technickou fakultu na soutěži SubT Challenge: Tunnel Circuit

Výsledky testu z českého jazyka 27. 8. 2019

Dne 27. 8. 2019 se na Technické fakultě konala přijímací zkouška z českého jazyka. Výsledné hodnocení uchazečů o studium je v přiloženém souboru.

Výsledky testu z českého jazyka

Dne 10. 6. 2019 se na Technické fakultě konala přijímací zkouška z českého jazyka. Výsledné hodnocení uchazečů o studium je v přiloženém souboru.

ČZU uspořádala čtvrtý ročník Zahradní slavnosti

Akce pro absolventy a přátele školy se uskutečnila 22. června.

Přehled komisí státních závěrečných zkoušek bakalářského studia

Přehled komisí pro SZZ bakalářského stupně studia v akademickém roce 2018/2019.

Rozpis promocí TF 2019

V současném akademickém roce budou promoce TF probíhat pouze v pátek 7. 6. 2019.

Přehled komisí státních závěrečných zkoušek magisterského studia

Přehled komisí pro SZZ navazujícího magisterského stupně studia v akademickém roce 2018/2019.

Vycestuj s Technickou fakultou

Informace o možnostech výjezdu na zahraniční stáž či studijní pobyt získáte na Oddělení mezinárodních vztahů TF.

Odborné kurzy ČSPÚ na TF

Česká společnost pro údržbu pořádá i tento rok řadu odborných kurzů a seminářů zaměřených na vzdělávání a výcvik odbornosti a způsobilosti pracovníků v údržbě. Do kurzů a seminářů je zapojena řada pedagogů z Technick?é fakulty.   

Předávání cen ČEEP

Dne 20. 11. 2018 proběhlo v Betlémské kapli předávání cen 16. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba a inovace roku.

LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

Ve dnech 15. – 19. října 2018 se uskuteční 8. ročník LIFE SCIENCES FILM FESTIVALU.

Studenti TF uspěli v soutěži společnosti AVE CZ odpadové hospodářství

Blahopřejeme "odpadářům" z TF k vítězství v soutěži.

Veletrh pracovních příležitostí 2018

Jedna z největších příležitostí pro průzkum budoucí kariéry a minimalizaci rizika návštěvy úřadu práce se blíží – 22. 2. 2018 na ČZU.

Jiří Mašek byl jmenován děkanem TF ČZU v Praze

Dne 1. 2. 2018 byl oficiálně jmenován doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D. do funkce děkana TF na funkční období únor 2018 – leden 2022.

Infoschůzka k LŠ v Indonésii 2018

Informační schůzka k indonéské Letní škole pořádané TF

Výroční setkání Akademické obce TF ČZU

Akademický senát TF zve na výroční setkání Akademické obce TF ČZU, 21. 11. 2017 od 13.00 v posluchárně M I.

Informace pro končící ročníky Bc. a Ing.

Byly zveřejněny aktualizované okruhy otázek k SZZ a podmínky pro řádné odevzdání závěrečné práce (BP, DP).

Zájezd na veletrh AGRITECHNICA 2017

Pojeďte s námi na největší výstavu zemědělské techniky v Evropě!

TechnicDays 2017

Online přednášky vrcholových manažerů TechnicDays.

Volba děkana TF pro období 2018-2022

Akademický senát TF zveřejnil kandidáty na volbu děkana TF pro období 2018-2022.

Nový monopost „Sparkle“

Po dvouleté přestávce se univerzitní tým CULS Prague Formula Racing opět vrhl do koloběhu mezinárodní soutěže Formula Student, ovšem tentokrát ve zcela novém složení.

Dobrovolné jazykové kurzy pro ZS 2017/2018

Chcete se zdokonalit v cizím jazyce? Zvolte si jeden z nabízených dobrovolných jazykových kurzů pro ZS 2017/2018.

Imatrikulace studentů 1. ročníku

Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku Technické fakulty proběhne ve středu 27. září 2017 ve 12:00 a 14:00 h.

Projekt studentů oboru TTZO uspěl v soutěži

Studenti 3. ročníku bakalářského stupně oboru Technika a technologie zpracování odpadů uspěli se svým projektem v soutěži "Ovlivni nakládání s odpady v ČR a udělej svět o trochu hezčím místem"

Zahradní slavnost absolventů a přátel ČZU

Absolventi České zemědělské univerzity i Vysoké školy zemědělské v Praze se sejdou 10. června odpoledne v areálu ČZU v Praze –Suchdole.

Informace k odevzdání DP a BP

Informace pro studenty posledního ročníku studia, kteří chtějí skládat SZZ v květnu 2017.

Cílené praxe

NABÍDKA LETNÍCH PRAXÍ PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

Konference Precizní zemědělství 2017

Dne 7.3.2017 v 9:00 proběhla v Aule ČZU v Praze konference Precizní zemědělství 2017. Bylo připraveno pásmo přednášek, výstava a praktické ukázky senzorové techniky ve vztahu k preciznímu zemědělství. 

TechnicDays a OnlineDays 2016

10. ročník unikátního cyklu odborných přednášek TechnicDays a OnlineDays je zde!

 

Soutěž pro studenty - Vize mobility v Praze v roce 2030

Jsi za Prahu mobilnější? Máš vizi?

V Peruci se konalo 43. mistrovství ČR v orbě

V sobotu 17. 9. 2016 se v Peruci konalo 43. mistrovství ČR v orbě. Technická fakulta ČZU v Praze byla již tradičně zastoupena i mezi účastníky.

Výjezd na ERASMUS v LS 2016/2017

Poslední šance pro výjezd ještě v letošním akademickém roce.

TF na letošním Life Sciences Film Festivalu

První den festivalu - pondělí 17. října garantuje Technická fakulta a v rámci programu proběhne po promítnutí snímku "Budoucnost Finska: Energie zítřka" diskuse na téma "Slunce nebo atom".

TF na akci Tachlovická hrouda 2016

Katedra vozidel a pozemní dopravy TF ČZU Praha se zúčastnila  dne 27.8.2016 pátého ročníku akce Tachlovická hrouda.

Soutěž pro studenty TF od společnosti SKF

Společnost SKF připravila pro studenty technických oborů soutěž, jejíž vítěz bude moci navštívít výzkumné a vývojové centrum společnosti.

Harmonogram akademického roku 2016/2017 pro bakalářské a magisterské obory

V přiložených souborech naleznete důležité termíny pro akademický rok 2016/2017. Samostatně je uveden přehled termínů pro studenty TF. 

V druhém souboru nalezenete kompletní termíny pro ČZU.

Podpora vrcholových sportovců - studentů TF

Již od akademického roku 2013/2014 se mohou studenti TF zapojit do Sportovního programu organizační a hmotné podpory pro vrcholové sportovce studující na Technické fakultě.

Hledáme nové členy týmu

Jsme tým nadšených a cílevědomých studentů se zájmem o praktické vzdělání. Navrhujeme, vyvíjíme, konstruujeme a stavíme formuli dle pravidel soutěže Formula Student/SAE.

Druhé kolo přijímacího řízení do bakalářských a magisterských programů v AR 2015/2016

Podrobné informace k průběhu druhého kola podávání přihlášek do přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Technické fakulty

Úspěch Suchdolského Jeníka na VI. Ústeckém pivním jarmarku malých a rodinných pivovarů

Ústecký pivní jarmark, šestý ročník akce pro milovníky piva v podobě kvalitních ležáků, se uskutečnil v sobotu 14. května v Ústí nad Labem. 

Miss Agro 2016 se stala Lada Pařízková

Volbou královny ČZU v úterý 10. května vyvrcholil festival Miss Agro 2016. Krásné počasí přilákalo do areálu České zemědělské univerzity v Praze během odpoledne a večera několik tisíc návštěvníků, kteří za doprovodu hudebních skupin Sto zvířat, Buty nebo Mydy Rabycad, vytvořili skvělou atmosféru.

 

Informace k přijímacímu řízení v roce 2016 pro akademický rok 2016/2017

Podrobné informace k průběhu přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Technické fakulty.

Hlasujte pro Technickou fakultu v soutěži Fakulta roku

Hlasovat v prestižní souteži "Fakulta roku 2016" můžete od 3. února do 15. března.

Ministr životního prostředí vyhlásil studentskou soutěž na ČZU

Návštěvnost a počet registrací na webovém portálu senosec.czu.cz na podporu projektu "Ochrana zvířat při sklizni a sečích" stoupá. 15. 6. 2015 vyhlásil ministr Richard Brabec studentskou soutěž na ČZU o vytvoření nejlepší mobilní aplikace k tomuto portálu.

Průvodce nového studenta po České zemědělské univerzitě v Praze

V letošním roce vznikla nová publikace, která bude sloužit jako průvodce pro nové studenty naší univerzity

Stipendium 5.000 až 10.000 Kč pro uchazeče se zkouškou Matematika+

V rámci podpory zvyšování matematické gramotnosti žáků středních škol budou v akademickém roce 2015/2016 odměněni jednorázovým mimořádným stipendiem 5.000 až 10.000 Kč ti zapsaní uchazeči o studium TF ČZU v Praze, kteří v rámci nepovinných maturitních zkoušek úspěšně absolvují pilotní zkoušku Matematika+.

English ☰ Menu