Podání přihlášky ke studiu

Žádost o dodržování protiepidemických opatření

Milé studentky a milí studenti,

vítám Vás všechny při zahájení nového akademického roku na České zemědělské univerzitě v Praze. Jsem velmi rád, že se po dlouhé době můžeme opět osobně setkávat při výuce a sdílet náš krásný akademický prostor.

Je jistě naším společným cílem, aby se tyto podmínky podařilo zachovat po celou dobu semestru. To však vyžaduje, abychom byli k sobě všichni maximálně ohleduplní. Proto na nás apeluji, abychom dodržovali všechna opatření, která riziko přenosu onemocnění COVID-19 významně snižují a tím zvyšují šanci na zachování prezenční výuky. Jedná se především o dodržování bezpečné vzdálenosti (rozestupy) a o ochranu dýchacích cest (respirátory) ve vnitřních prostorách univerzity, a to, pokud možno i při výuce. Protože riziko infekce narůstá úměrně s počtem osob společně přítomných v učebnách, jsou přednášky přenášeny také online. Prosím Vás proto, abyste tyto možnosti v co největší míře využívali. 

Jedině společným respektem k těmto opatřením můžeme ovlivnit budoucí vývoj. Záleží skutečně na přístupu každého z nás, pevně věřím, že si to uvědomujeme.

Milé studentky a studenti, ještě jednou Vás všechny vítám a přeji Vám hodně úspěchů při studiu na České zemědělské univerzitě.  

 doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.

prorektor pro pedagogickou činnost

Další články v rubrice

English ☰ Menu