Podání přihlášky ke studiu

Dobrovolné jazykové kurzy

INFORMACE K DOBROVOLNÝM JAZYKOVÝM KURZŮM KATEDRY JAZYKŮ ČZU -  ZS 2021/22

 • Dobrovolné jazykové kurzy jsou určeny pouze pro doktorandy, studenty a zaměstnance ČZU Praha a jsou odborně garantovány KJ PEF ČZU.
 • Jde o kurzy placené: 1 200 Kč/20 vyučovacích hodin za 1 semestr. Platba proběhne na 1. hodině vyučujícímu proti stvrzence o zaplacení. Kurzovné je nevratné.
 • Za předpokladu, že budou nabídnuté kurzy naplněny (minimálně 12 uchazečů zaplatí výše uvedené vložné), začne výuka v termínu uvedeném u příslušného kurzu.
 • Podrobná nabídka kurzů bude průběžně aktualizována na webové stránce KJ: katedry.czu.cz/kj odkaz na „dobrovolné kurzy“.
 • Přihlášení na kurz je možné provést kdykoliv elektronicky prostřednictvím e-mailových adres vyučujících (níže).

Případné další informace poskytují vyučující v konzultačních hodinách nebo elektronicky na níže uvedených adresách.

Kurzy nabízené pro ZS 2021/22

 1. ANGLIČTINA pro mírně pokročilé– A1 – A2
  ÚT: 14,00 – 15,30 - místo konání:: bude doplněno Vyučující: Ing. I. Hrbek  (Hrbek@pef.czu.cz)
 2. ARABŠTINA – A1
  ČT: 14,00 – 15,30 - místo konání:: bude doplněno Vyučující: Ing.I.Hrbek  (Hrbek@pef.czu.cz)
 3. ANGLIČTINA (gramatika/ konverzace)-B1/B2 English (grammar/conversation)-B1/B2
  Čas a místo konání: bude doplněno time and place will be specified Vyučující: PhDr. M. Jarkovská, PhD. (Jarkovska@pef.czu.cz)
 4. PŘÍPRAVNÝ KURZ ČEŠTINY K DOKTORSKÉ ZKOUŠCE A2-B1 Preparatory course of Czech language for PhD examination A2-B1
  Čas a místo konání: bude doplněno time and place will be specified Vyučující: PhDr. M. Jarkovská, PhD. (Jarkovska@pef.czu.cz)
 5. NĚMČINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
  ST: 12:15 -13:45; místo konání: bude doplněno Vyučující: PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA (Dvorakova@pef.czu.cz)
 6. CZECH LANGUAGE NON ONLY FOR PhD STUDENTS – A1/1
  Thursday 10:30-12:00 Start: 4. 10. 2021 Vyučující: PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA Dvorakova@pef.czu.cz
 7. CZECH LANGUAGE NON ONLY FOR PhD STUDENTS – A1/2
  Thursday 12:15-13:45 Start: 4. 10. 2021 Vyučující: PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA Dvorakova@pef.czu.cz

Další články v rubrice

English ☰ Menu