Imatrikulace studentů 1. ročníku

Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku proběhne ve středu 27.9.2017 v aule ČZU v Praze – Suchdole. Studenti budou při imatrikulaci rozděleni do 2 běhů podle studijních oborů.

  1. běh ve 12:00 h - studenti oborů - Silniční a městská automobilová doprava (SMAD), Zemědělská technika (ZT) a Technologická zařízení staveb (TZS).
  2. běh ve 14:00 h - studenti oborů - Obchod a podnikání s technikou (OPT) a Informační a řídicí technika v APK (IŘT), Inženýrství údržby (IU) a Technika a technologie zpracování odpadů (TTZO).

Žádáme studenty, aby se do auly ČZU dostavili ve společenském obleku a přibližně 15 minut před začátkem slavnostního aktu!

Po imatrikulaci proběhne krátký úvod do studia a budou předány informace k možnostem studia v zahraničí.