Jiří Mašek byl jmenován děkanem TF ČZU v Praze

Rektor ČZU v Praze prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. jmenoval, na slavnostním setkání akademického senátu TF dne 1. 2. 2018  do funkce nového děkana TF  doc. Ing. Jiřího Maška, Ph.D. Po jmenování představil děkan proděkany pro jednotlivé oblasti - 1. proděkanem a proděkanem pro vědu a výzkum byl jmenován doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D., proděkanem pro mezinárodní vztahy byl jmenován prof. Ing. David Herák, Ph.D. a proděkanem pro studijní a pedagogickou činnost byl jmenován Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D. Funkční období nového týmu potrvá čtyři roky od 1.2.2018 do 31.1.2022.