Výroční setkání Akademické obce TF ČZU

Akademický senát Technické fakulty ČZU v Praze si dovoluje pozvat členy akademické obce a všechny zaměstnance na Výroční setkání Akademické obce TF ČZU v Praze, které se bude konat v úterý 21. 11. 2017 od 13.00 v posluchárně M I Po dobu jednání bude přerušena výuka na Technické fakultě pro studenty a zaměstnance, kteří se zúčastní setkání Akademické obce.