Předávání cen ČEEP

Betlémská kaple byla v úterý 20. 11. 2018 tradičním místem slavnostního předání TITULŮ a CEN 16. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba a inovace roku. Oceněni byli rovněž úspěšní řešitelé studentské kategorie. Během večera byla také předána cena rektora České zemědělské univerzity v Praze Petra Skleničky ve výši 20.000 Kč, kterou předal v zastoupení děkan Jiří Mašek. Diplom a šek si odnesl David Soldát z Technické fakulty ČZU v Praze za práci: Malé vodní elektrárny – obnovitelný zdroj energie.

CENU děkana Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze ve výši 10.000 Kč obdržel  z rukou  děkana Jiřího  Maška student Technické  fakulty ČZU Tomáš  Olšan za  práci: Aplikace a diagnostika PV systémů.