Cílené praxe

Praxe pod vedením zkušeného pracovníka z podniku, většinou v délce 1 měsíc, je ze strany TF podpořena stipendiem 7.000,- Kč s dohodou, že podnik podle svých možností a náplně praxe přidá praktikantovi dalších cca 50 Kč/hodinu.Pokud si z nabídky vyberete (nabídka míst je v přiloženém souboru), spojte se co nejdříve s kontaktní osobou (je uvedena na konci každé nabídky), sdělte jí, že se jedná o cílenou praxi studentů z TF ČZU a domluvte se na podrobnostech (upřesnění oboustranně vyhovujícího termínu atd.). V případě, že se na praxi dohodnete, pošlete co nejdříve e-mailem krátkou informaci proděkanovi pro studium doc. Ing. Jiřímu Maškovi, Ph.D. (masekj@tf.czu.cz), v níž uvedete název podniku, místo a dohodnutý termín své praxe (aby se počet volných v podnicích míst mohl průběžně v tomto dokumentu aktualizovat a zbytečně jste nepožadovali praxi na již obsazených místech). Po absolvování cílené praxe dodáte na studijní oddělení TF potvrzení z podniku o jejím absolvování, které bude podkladem pro následnou výplatu stipendia.

Soubory ke stažení