Podání přihlášky ke studiu

Obhajoby projektů IRP

Dne 6. 1. 2020 proběhly obhajoby výsledků projektů v rámci projektu IRP. Celkem byly prezentovány výsledky těchto projektů:

Vytvoření nového studijního předmětu Inteligentní řídící prvky v zemědělské technice
V rámci řešení institucionálního rozvojového projektu na TF CŽU byl úspěšně vyřešen dílčí projekt, zaměřený na vytvoření nového studijního předmětu Inteligentní řídící prvky v zemědělské technice. Cílem tohoto předmětu je podat studentům informace o nejmodernějších prvcích využívaných v zemědělské technice, a to především se zaměřením na komunikační prvky (navigační systémy, ISO BUS, komunikace stroj - farma a další) a přípravu dat (příprava navigační linie, databáze, tvorba map a další) v dostatečné kvalitě s HW a SW vybavením na moderní úrovni.

Inovace předmětu Automatizace
Cílem projektu bylo vytvoření úloh pro rozvoj názornosti při aplikaci teoretických znalosti. Jedná se o úlohy řízení procesů, regulaci polohy a ovládání různých druhů výstupů ať reléových nebo pulsních. Byly vytvořeny úlohy regulace polohy tělesa ve svislém větrníku, regulace výšky hladiny kapaliny v nádrži a její přečerpávání, míchání tekutin, ovládání modelu pásového dopravníku, regulace teploty v pícce, rozdružování materiálů a vytvoření části linky se zásobníkem a pásovým dopravníkem.

Inovace předmětu Technologie údržby a oprav strojů
Cílem projektu byla inovace předmětu Technologie údržby a oprav strojů pro studenty všech oborů TF, a rozvoj stávajících laboratoří.Výsledkem projektu byla modernizace pěti stávajících laboratorních úloh, ve kterých budou plně využívány přístroje pořízené z prostředků projektu. K nově pořízené technice patří soubor zařízení pro ustavování strojů a zařízení pro zkoušení startovacích akumulátorů a násobič momentu.

Inovace předmětu Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy I
Projekt  podpořil zlepšení výuky předmětu Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy I. Dal tak možnost vzniknout elektronickým skriptům, inovovaným přednáškám a cvičením s možností zapojení do výuky i pokročilých diagnostických přístrojů a postupů.


Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu