Projekt studentů oboru TTZO uspěl v soutěži

Studenti 3. ročníku bakalářského stupně oboru Technika a technologie zpracování odpadů uspěli se svým projektem v soutěži "Ovlivni nakládání s odpady v ČR a udělej svět o trochu hezčím místem" vyhlášené společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a umístili se na bronzovém stupni. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů s dalšími projekty!