Podání přihlášky ke studiu

Aktuální informace k výuce

Vážené studentky, vážení studenti, kolegyně a kolegové,

s ohledem na přetrvávající epidemickou situaci, která neumožňuje plošný návrat studentů na vysoké školy a na základě usnesení vlády České republiky ze dne 22. 1. 2021, které až do 14. 2. 2021 zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, a to s výjimkou možnosti konat zkoušku v jeden čas pro max. 10 osob, bude výuka na ČZU v letním semestru zahájena plně v distančním režimu s využitím  online forem výuky, tedy bez osobní přítomnosti studentů na výuce, obdobně, jako tomu bylo v zimním semestru. Povoleny jsou pouze individuální konzultace (s přítomností jednoho studenta a jednoho pedagoga).Během prvních dvou týdnů semestru dostanete od vyučujících informace o podmínkách a průběhu výuky jednotlivých studijních předmětů. Ke komunikaci budou využívány univerzitní e-maily, které byly všem studentům vytvořeny. Prosím, aby i studenti tyto e-maily využívali při komunikaci s vyučujícími, aby se minimalizovalo riziko nedoručení zprávy. K přenosu výuky online bude prioritně využívána platforma MS Teams a ZOOM. Aplikace LMS Moodle bude garanty a vyučujícími předmětů využívána zejména k on-line zpřístupnění studijních materiálů studentům, popř. k testování znalostí studentů prostřednictvím on-line testů. Metodický pokyn k průběhu výuky je přílohou rozhodnutí rektora č. 1/2021 (https://aktualne.czu.cz/cache/article-data/News/Rozhodnuti_rektora_1_2021.pdf).

Pokud dojde v průběhu semestru ke zlepšení situace a rozvolnění podmínek, budete včas informováni o případných změnách ve formě a organizaci výuky. Současně si dovolím upozornit studenty končicích ročníků (3. ročník Bc. studia a 2. ročník NMgr. studia), že došlo ke změně termínů a způsobu odevzdání bakalářské či diplomové práce a ke změně harmonogramu státních závěrečných zkoušek (viz Nařízení děkana č. 3/2021)

Jelikož mohou, i přes veškerou snahu pedagogů, vznikat při online způsobu výuky různé problémy, je cílem vedení Technické fakulty tyto problémy řešit co nejrychleji. Proto prosím vzniklé dotazy, připomínky ale i pochvaly nejefektivněji a nejrychleji vyřešíte prostřednictvím formuláře TF online – dotazy a připomínky k výuce

Milé studentky a milí studenti, vím, že současná situace není lehká, ale věřím, že společně to zvládneme a vyjdeme z této situace posilněni o nové znalosti, zkušenosti a dovednosti.

Děkuji Vám za pochopení a dovolím si popřát pevné zdraví, štěstí a mnoho studijních úspěchů.

doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.
děkan

 

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu