Podání přihlášky ke studiu

Noc vědců na Technické fakultě

Dne 27. 9. 2019 se u nás na fakultě poprvé konala Noc vědců. Po celou dobu probíhaly ukázky principů vědecké práce, jako například měření emisí podle definovaných jízdních cyklů vozidla, včetně ukázky účinnosti filtru pevných částic. Dále byla uspořádána diskuze s vědeckými pracovníky a provedena praktická ukázka experimentu na válcové zkušebně. Kromě toho, mohli návštěvníci vidět kryokomoru, ve které probíhalo testování fotovoltaických panelů. Expozice Technické fakulty byla vhodně doplněna o výstavu historické i současné zemědělské techniky, která hlavně zaujala dětské návštěvníky.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu