Podání přihlášky ke studiu

Omezení úředních hodin studijního oddělení TF

Ve dnech 12.7. až 15.7.2021 jsou na TF z důvodu zápisu nových studentů úřední hodiny na studijním oddělení zrušeny.

Výsledky testu z českého jazyka

V přiloženém souboru aktuality naleznete výsledky testu z českého jazyka ze dne 7. 6. 2021.

Nastup do Trainee programu Škoda Auto

Program pro absolventy ŠKODA Business Trainee a  ŠKODA TechTrainee 

Složení komisí SZZ bakalářského a magisterského studia

V příloze naleznete základní přehled členů komisí státních závěrečných zkoušek bakalářského a magisterského stupně studia.

Prominutí přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky budou prominuty uchazečům do bakalářských a magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce.

Kandidáti do voleb senátu TF a ČZU

Na webu jsou k dispozici informace o kandidátech do akademického  senátu TF a ČZU.

English ☰ Menu