Podání přihlášky ke studiu

Aktuality studium

Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů do akademického roku 2020/2021

Děkan TF ČZU v Praze vyhlašuje podmínky přijímacího řízení do bakalářských a magisterských oborů/programů pro studium v akademickém roce 2020/2021.

Druhé kolo podávání přihlášek ke studiu spuštěno

Od 15. května do 24.července 2020 lze podat přihlášku ke studiu v bakalářských i magisterských studijních programech.

Podmínky zajištění studia od 11. 5. 2020

V souvislosti s Usnesením vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 platí nové podmínky zajištění studia na ČZU. Osobní přítomnost studentů na všech součástech ČZU od 11. května 2020 již není zakázána, nicméně může probíhat pouze za splnění určitých opatření, především:

Instrukce týkající se výuky

Vzhledem k usnesení Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN se s účinností od 11. 3. 2020 zakazuje přítomnost studentů na výuce.

Science Camp v Indonésii 2020

Přijďte na informační schůzku ve středu 4. března 2020 v místnosti M54/3 na Technické fakultě.

Letní škola v Indonésii v roce 2020

Přijďte na informační schůzku ve středu 4. března 2020 v místnosti M54/3 na Technické fakultě.

Veletrh pracovních příležitostí 2020 na TF

Veletrh pracovních příležitostí 2020 sice proběhl, ale kontakty budoucích zaměstanavatelů jsou stále k dispozici!

Výuka předmětu Matematické modelování pro doktorandy

Výuka bude probíhat v letním semestru akademického roku 2019/20 ve dnech 27.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4. a 30.4.

Dobrovolné jazykové kurzy pro akademickou obec

Katedra jazyků nabízí dobrovolné jazykové kurzy pro akademickou obec ČZU.

Tým ROBOTIKA na soutěži SubT Challenge

Robotický tým ROBOTIKA úspěšně reprezentoval Technickou fakultu na soutěži SubT Challenge: Tunnel Circuit

Změna přihlašování k Wi-Fi síti eduroam

Dne 20. 7. 2019 proběhne změna certifikátu pro připojení do sítě eduroam.

Přehled komisí státních závěrečných zkoušek bakalářského studia

Přehled komisí pro SZZ bakalářského stupně studia v akademickém roce 2018/2019.

Přehled komisí státních závěrečných zkoušek magisterského studia

Přehled komisí pro SZZ navazujícího magisterského stupně studia v akademickém roce 2018/2019.

Vycestuj s Technickou fakultou

Informace o možnostech výjezdu na zahraniční stáž či studijní pobyt získáte na Oddělení mezinárodních vztahů TF.

Den otevřených dveří proběhl 22. března 2019.

Informace o studiu na Technické fakultě získáte na Studijním oddělení TF i na webu v záložce STUDIUM.

Studenti TF uspěli v soutěži společnosti AVE CZ odpadové hospodářství

Blahopřejeme "odpadářům" z TF k vítězství v soutěži.

Informace pro končící ročníky Bc. a Ing.

Byly zveřejněny aktualizované okruhy otázek k SZZ a podmínky pro řádné odevzdání závěrečné práce (BP, DP).

Zájezd na veletrh AGRITECHNICA 2017

Pojeďte s námi na největší výstavu zemědělské techniky v Evropě!

TechnicDays 2017

Online přednášky vrcholových manažerů TechnicDays.

Nový monopost „Sparkle“

Po dvouleté přestávce se univerzitní tým CULS Prague Formula Racing opět vrhl do koloběhu mezinárodní soutěže Formula Student, ovšem tentokrát ve zcela novém složení.

Dobrovolné jazykové kurzy pro ZS 2017/2018

Chcete se zdokonalit v cizím jazyce? Zvolte si jeden z nabízených dobrovolných jazykových kurzů pro ZS 2017/2018.

Výsledky testu z českého jazyka pro cizince

V přiloženém souboru najdete výsledky jazykového testu z českého jazyka pro cizince ze dne 30.8.2017.

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení v ak. roce 2017/2018

Děkan TF ČZU v Praze vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských a magisterských oborů pro studium od akademického roku 2017/2018.

 

Informace k odevzdání DP a BP

Informace pro studenty posledního ročníku studia, kteří chtějí skládat SZZ v květnu 2017.

English ☰ Menu