Podání přihlášky ke studiu

Instrukce týkající se výuky

Vzhledem k usnesení Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN se s účinností od 11. 3. 2020 zakazuje přítomnost studentů na výuce. To znamená, že se ruší kontaktní výuka všech typů a forem studia, včetně hromadných praxí, exkurzí a kurzů. Zároveň se tím ruší i všechny vypsané termíny pro složení zápočtů a zkoušek vyžadující osobní přítomnost studenta.

Úřední hodiny Studijního oddělení, Oddělení pro mezinárodní i Oddělení VaV jsou zrušeny. Pro komunikaci využívejte e-mail a telefonní kontakt. Zákaz osobní přítomnosti studentů v prostorách vysoké školy zahrnuje jak výuku (prováděnou např. formou přednášek, seminářů nebo konzultací), tak konání zkoušek.

Další články v rubrice

English ☰ Menu