Podání přihlášky ke studiu

Termíny zápisů nových studentů ke studiu - srpen 2020

Vážená uchazečko, Vážený uchazeči,

v souvislosti s nařízením děkana č. 5/2020 o změně podmínek přijímacího řízení Vám byla prominuta přijímací zkouška a doporučeným dopisem Vám byla zaslána pozvánka k zápisu do studia na Technické fakultě ČZU.

Ve své e-přihlášce, v úložišti dokumentů, naleznete soubor s názvem Návratka. V tomto souboru jsou uvedené přihlašovací údaje do systému návratek. V tomto systému naleznete informace o zápisu do studia.

Přesný termín Vašeho zápisu naleznete v písemné pozvánce a zároveň je zveřejněn v souborech uložených níže. Podle čísla Vaší přihlášky vyhledáte v souboru přesný termín Vašeho zápisu ke studiu. Vaše případné dotazy související s přijímacím řízením můžete posílat na adresu jiroutkoval@tf.czu.cz

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu