Podání přihlášky ke studiu

BioPhys Spring 2020

Dne 21. května 2020 pořádala Technická fakulta ČZU v Praze 19th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2020. Karanténa nám letos situaci zkomplikovala, ale vše jsme nakonec zvládli. Původně byla konference plánovaná na dva dny s osobní účastí zahraničních kolegů. S ohledem na omezení cestování a shromažďování jsme zvolili formu jednodenní videokonference. 12 účastníků z Technické fakulty se sešlo v počítačové laboratoři na LVA, zahraniční účastníci se připojili vzdáleným přístupem. Celkový počet připojených účastníků byl 44. Na slavnostním zahájení konference vystoupil i děkan Technické fakulty doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D. Sborník abstraktů byl vytištěn a rozeslán předem, tedy na konferenci už ho účastníci měli k dispozici. Na závěr konference proběhla neformální internetová diskuse, na které bylo velmi kladně hodnoceno operativní vyřešení všech problémů spojených s karanténou a tím i záchrana letošního ročníku konference. Velké poděkování patří kolegům, kteří zajištovali organizaci workshopu, zejména pak prof. Ing. Martinu Librovi, CSc., který byl předsedou vědeckého i organizačního výboru.

Workshop se koná každý rok a spolupořádají ji Technická fakulta ČZU v Praze, Institute of Agrophysics PAS (Lublin, Polsko), Technická fakulta SPU v Nitre (Slovensko) a Szent Istvan University (Gödöllö, Maďarsko). Tato setkání jsou příležitostí k čerpání a výměně zkušeností zejména doktorandů a mladých pracovníků a také k prohloubení spolupráce mezi partnerskými pracovišti. Více infomarcí o konferenci najdete na https://biophys.tf.czu.cz/en/.

Další články v rubrice

English ☰ Menu