Aktuality VaV

Výzva časopisu Research in Agricultural Engineering

Možnosti publikační činnosti v časopisech Česká akademie zemědělských věd

Konference TAE 2019

Technická fakulta ČZU v Praze pořádá ve dnech 17. - 20. 9. 2019 sedmý ročník mezinárodní vědecké konference TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING. 

Konference TAE 2019

Technická fakulta ČZU v Praze bude pořádat ve dnech 17. - 20. 9. 2019 sedmý ročník mezinárodní vědecké konference TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING.

Výběrová řízení

Děkan Technické fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení několika pozic.

 

Obhajoby disertační práce ing. Anny Brunerové

Dne 14. června 2018 se bude kona obhajoba disertační práce ing. Anny Brunerové

Témata disertačních prací pro ak. rok 2018/2019

Byla vypsána nová témata disertačních prací pro akademický rok 2018/2019.

Program doktorandských dní 2018 v jednotlivých oborech DSP

V přiložených souborech najdete program doktorandských dní 2018 v jednotlivých oborech DSP. 

Ceny rektora za nejlepší publikační výstupy doktorandů a zaměstnanců ČZU

Rektor prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., spolu s děkany fakult předal ceny rektora za nejlepší publikační výstupy doktorandů a zaměstnanců ČZU..

Katedra zemědělských strojů na veletrhu Techagro 2016

Katedra zemědělských strojů se již tradičně zúčastnila veletrhu Techagro 2016, který se konal v době od 3.4. do 7.4.2016 na Veletrzích Brno.

Technickou fakultu navštívil doc. Ivan Kubovský

Doc. Ing. Ivan Kubovský, PhD. přednesl 22.9.2016 na katedre fyziky přednášku na téma Povrchové úpravy dřeva pomocí laserového záření.

 

Recognition Award CIGR

Profesor Martin Libra z Katedry fyziky, TF ČZU, byl oceněn cenou Recognition Award CIGR za svoji práci při přípravě mezinárodní vědecké konference TAE 2013.

Harmonogram doktorského studia v akademickém roce 2016/2017

Byl zveřejněn harmonogram nového akademického roku. Více podrobností naleznete přímo v rubrice Legislativní dokumenty.

Mezinárodní konference BioPhys Spring 2016

Ve dnech 5.-6. května 2016 proběhla na Technické fakultě ČZU v Praze mezinárodní konference „15th International Workshop BioPhys Spring 2016“ pod záštitou děkana Technické fakulty prof. Ing. Vladimíra Jurči, CSc.

Fotovoltaický panel nové generace

Za současného stavu solární techniky je důležitý vývoj materiálů stabilních při dlouhodobém ozařování a změnách teploty, které mohou být použity k vývoji nových PV panelů. Vědci z ČZU testují možnosti zapouzdření panelů do silikonového gelu.

Popel z biomasy je významný zdroj živin

Naprostá většina energie z obnovitelných zdrojů pochází ze spalování biomasy, přičemž na celém světě je ročně generováno přibližně 476 milionů tun popele ze spálené biomasy. Tato anorganická část paliva, která zůstane v kotli po spálení organické hmoty obsažené v biomase, obsahuje většinu minerálních látek původní biomasy a může být vítaným hnojivem.

Slavnostní otevření technických dílen a laboratoří na TF

Nové laboratoře, jejichž rekonstrukce stála 100 milionů Kč posílí praktickou výuku a výzkum na Technické fakultě ČZU.

English ☰ Menu