Podání přihlášky ke studiu

Výuka předmětu Matematické modelování pro doktorandy

Výuka předmětu

Matematické modelování
pro doktorandy

bude probíhat v letním semestru akademického roku 2019/20 ve dnech:

27.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4. a 30.4.
od 15.30 do 19.00 v místnosti M 214/3.

První zkouškový termín bude 7.5.2017 v 10.00 v místnosti M 214/3; další zkouškové termíny budou upřesněny.

Literatura:

  • Rektorys, K.: Matematika 43. Obyčejné a parciální diferenciální rovnice s okrajovými podmínkami (Skriptum ČVUT), ČVUT Praha
  • Olšák, P.: Úvod do algebry, zejména lineární (Skriptum ČVUT), ČVUT Praha
  • Kurzweil, J.; Úvod do teorie obyčejných diferenciálních rovnic, SNTL Praha, 1978
  • Míka, S., Kufner, A.: Okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice,  SNTL Praha
  • Míka, S., Kufner, A.: Parciální diferenciální rovnice I, SNTL Praha
  • Nagy, J.; Elementární metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic, SNTL Praha,1978
  • Přikryl: Numerické metody matematické analýzy,  SNTL Praha
  • Rektorys, K.: Přehled užité matematiky,  SNTL Praha, ev. Prometheus, 1995
  • Rektorys, K.: Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky, SNTL Praha, 1974

Další články v rubrice

English ☰ Menu