Podání přihlášky ke studiu

Představujeme ProLab TF

Pracoviště ProLab nazahálí a s vervou se pouští do výzev, které nám přináší současnost spojená s informační společností a využíváním moderních technologií. Pracoviště a jeho vybavení dovoluje pružně a rychle reagovat na trendy a výzvy, které přináší dnešní rychle se měnící doba. Technologie instalované v ProLabu mají široký záběr, dovolující plnit rozmanité úkoly. V současné době probíhá vývoj autonomních prostředků pro činnosti spojené se zemědělskou prvovýrobou. Projekt AGRONAUT je vlajkovou lodí ProlaBu. V poslední době se ukazuje, že tento projekt najde uplatnění i mimo zemědělství. V rámci tohoto projektu vyvíjíme víceúčelový pracovní dron pod pracovním názvem AGRONAUT. Jedná se o pracovní dron určený k lokální aplikaci chemických ochranných látek v systému precizního zemědělství. UAV zařízení je odpovědí na moderní trendy v průmyslu a splňuje požadavky koncepce „Průmysl 4.0“. Zařízení je navržené jako modulární platforma a nosič, které lze osadit různými měřícími či pracovními zařízeními. Vzhledem k tomu, že se v podstatě jedná o cargo dron, bude možné toto zařízení také použít i pro bezkontaktní distribuci například léčiv či ochranných prostředků v oblastech se zvýšeným rizikem.

Kromě tohoto dlouhodobého projektu, reagoval ProLab i na nedostatek ochranných pomůcek a v posledních týdnech navrhl DIY verzi ochranné roušky s výměnným filtrem. Data jsou volně zpřístupněna pro širokou veřejnost. Do vývoje se podařilo zapojit nadšence 3D tisku a v ProLabu docházelo k optimalizaci modelu pro jednodušší výrobu a používání.

Podrobnosti najdete na FB Technické fakulty včetně odkazu na sdílené soubory pro 3D tisk https://www.facebook.com/tf.czu.cz/

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu