Podání přihlášky ke studiu

Ceny rektora za nejlepší publikační výstupy doktorandů a zaměstnanců ČZU

Dne 3. října 2017 během slavnostního zahájení nového školního roku studentů prvního ročníku doktorských studijních programů předal rektor prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., spolu s děkany fakult ceny rektora za nejlepší publikační výstupy doktorandů a zaměstnanců ČZU. Podrobnější informace včetně přehledu oceněných můžete najít v elektronické verzi časopisu Živá univerzita 3/2017, str. 10-11.

Další články v rubrice

English ☰ Menu